716 osób online

Społeczne Liceum Ogólnokształcące - STO

ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

tel. 85 675 49 00
fax. 85 675 49 00
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00 (sekretariat)
Ilość wyświetleń: 45405

W maju 1990 r. Zarząd Koła dokonał rejestracji szkoły, której siedzibą jest zabytkowa kamienica przy ul. Fabrycznej 10. Uroczyste otwarcie szkoły było wielkim wydarzeniem. Dokonał go Ordynariusz Diecezji Wileńsko - Białostockiej, ksiądz biskup Edward Kisiel w obecności przedstawiciela Białostocko - Gdańskiej Archidiecezji Prawosławnej oraz przedstawicieli środowisk (Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium), a także licznie zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 94 uczniów, ale już w połowie września było ich 112, zgrupowanych w siedmiu klasach: trzech - pierwszych, dwóch - drugich i dwóch - trzecich. W maju 1992 roku do pierwszego w historii szkoły egzaminu dojrzałości przystąpiło 32 uczniów klas czwartych i odtąd, co roku, jej mury opuszczają kolejne roczniki. Przeważająca większość absolwentów podjęła studia na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Studiują: prawo, ekonomię, handel zagraniczny, historię, europeistykę, dziennikarstwo (niektórzy jako nasi uczniowie regularnie pisywali do gazet), informatykę i budownictwo, architekturę, ale mamy też psychologów, filozofów, anglistów, germanistów, japonistów i iranistów, a nawet aktorów, filologów klasycznych i etnografów. Świadczy to wymownie o różnorodności zainteresowań naszych uczniów, które szkoła potrafiła rozbudzić i rozwinąć w takim stopniu, że przesądziły o najważniejszym wyborze, jaki podejmujemy wchodząc w dorosłe życie - wyborze własnej przyszłości. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA

Podstawowym celem nauczania w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest wyposażenie każdego ucznia w wiedzę ogólną w zakresie co najmniej podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów występujących w ramowym planie nauczania określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów poprzez ich udział w wybranych zajęciach rozszerzonych, olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Podstawowe treści nauczania według autorskich programów realizuje się w klasach I - II. W klasie III w systemie klasowym odbywają się zajęcia z języka polskiego i języków obcych. Ponadto każdy uczeń wybiera grupę przedmiotów, których będzie uczył się w rozszerzonym zakresie według autorskich programów nauczania. Taki sposób realizacji programu nauczania daje uczniom możliwość solidnego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Szczegółowe cele i zadania określone są w Statucie Liceum.

Liceum realizuje autorski Program Wychowawczy, w którym za wiodące zostały uznane następujące wartości: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, wolność, odwaga. 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE 

Obowiązkowo w ramach zajęć lekcyjnych:

 • język angielski - w rozszerzonym zakresie, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, na dwóch poziomach, w tym 1 godzina konwersacji z native speakerem
 • język niemiecki lub język francuski- w wymiarze 3 godzin tygodniowo (grupa kontynuująca)
 • język hiszpański - w wymiarze 3 godzin tygodniowo (grupa początkowa)

FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Koła zainteresowań:
przedmiotowe - zajęcia prowadzone według autorskich programów nauczania

główne cele:
- wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności twórczych uczniów;
- doskonalenie umiejętności i wiadomości wykraczających poza podstawę programową. 

Konsultacje przedmiotowe - indywidualny kontakt ucznia z nauczycielem poza czasem lekcyjnym

UCZESTNICTWO W KULTURZE 

Wycieczki do renomowanych teatrów warszawskich, zwiedzanie galerii sztuki, prestiżowych wystaw, spotkania autorskie, udział w konkursach promujących działalność artystyczną młodzieży 
zajęcia dydaktyczne w muzeach, obiektach wystawienniczych, wycieczki krajoznawczo-turystyczne 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 • obozy wakacyjne we Francji; wymiana z młodzieżą z Niemiec - program Polsko-Niemiecka-Wymiana-Młodzieży; wymiana z młodzieżą z Francji

KADRA PEDAGOGICZNA 

 • stała o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym - profesjonalni w swoich dziedzinach;
 • zapewnia życzliwą opiekę merytoryczną i wychowawczą, opartą na partnerskiej współpracy z uczniem;
 • wymagająca wobec uczniów;
 • zapewnia wysoki poziom kształcenia;
 • otwarta na współpracę z rodzicami

BEZPIECZEŃSTWO 

 • 16 - 20 osobowe zespoły klasowe;
 • brak anonimowości;
 • poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów 
 • dobre relacje interpersonalne;
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym;
 • monitoring

BAZA SZKOŁY 

 • stabilna baza lokalowa (własny budynek);
 • biblioteka, czytelnia, pracownia multimedialna, pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, pracownia fizyczno - chemiczna, pracownia biologiczna, sklepik; 
 • zapewniona sala gimnastyczna, boisko sportowe;
 • do wyposażenia należy też zestaw laptopów DELL, kalkulatory graficzne Texas Instruments, tablice multimedialne;
 • sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne z ekranami ściennymi

Jeżeli masz bardzo dobre wyniki w nauce i chciałbyś wybrać indywidualny zestaw przedmiotów rozszerzonych, masz wyjątkową okazję zrobić to już w tym roku - w niepowtarzalnej atmosferze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO.

Laureaci Konkursów Przedmiotowych - STYPENDIA 

Dokumenty należy składać do 13 maja 2016r. 
- oryginał świadectwa promocyjnego z II klasy gimnazjum 
- odpis ocen z I semestru III klasy gimnazjum 
- podanie, życiorys ucznia, 2 zdjęcia

Rozmowy kwalifikacyjne 30.05 - 02.06.2016r.
Kontakt email: 2slosto@gmail.com
Tel. 85 675 49 00

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2016 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.