Wiadomości, fakty, opinieSytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim

Województwo podlaskie jest na 2. miejscu pod względem zaludnienia w Polsce, a jednocześnie jest to region przeważnie rolniczy (około 20% mieszkańców zajmuje się rolnictwem). To z tego powodu podlaskie zalicza się także do województw z mniejszym regionalnym rynkiem pracy - wytwarza się tu jedynie 2,3% PKB.

Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskimNajlepiej, z punktu widzenia gospodarczego, w regionie wypada Białystok, który jest obecnie centrum gospodarczym, społecznym i kulturowym północno-wschodniej Polski. Natomiast poziom rozwoju innych powiatów na terenie Podlasia znacznie się różni. Jak przedstawia się sytuacja na rynku pracy w regionie? Zapytaliśmy o to ekspertów z firmy CleverStaff.


Pracujący i bezrobotni na rynku pracy

Przez ostatnie kilkanaście lat w województwie podlaskim weszły w życie liczne zmiany, których zadaniem było redukowanie wysokiej stopy bezrobocia w regionie, która drastycznie wzrosła w efekcie pandemii COVID-19 (wówczas ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 13,7%).

60% osób zamieszkujących województwo podlaskie znajduje się w wieku produkcyjnym. Według GUS w 2022 r. w regionie było 31 tys. osób bezrobotnych, co oznacza, że na jedno wolne miejsce pracy przypadało 82 potencjalnych pracowników. Ogólnie rzecz ujmując, stopa bezrobocia w regionie jest wysoka i znajduje się na 5. miejscu w Polsce. W 2022 r. najniższa była w powiecie bielskim (4,2%), z kolei w Białymstoku i Suwałkach wynosiła 5,3%. Największy wskaźnik bezrobocia na terenie województwa odnotowano w powiatach wysokomazowieckim (7,2%) oraz zambrowskim (7%).


Walka z bezrobociem w podlaskim

W celu zwalczania wysokiego poziomu bezrobocia na Podlasiu są podejmowane liczne działania aktywizacyjne, w tym:

- Dofinansowania, dotacje lub pożyczki preferencyjne dla firm, które zatrudniają nowych pracowników, zwłaszcza z grupy długotrwale bezrobotnych,
- Zapewnienie szkoleń zawodowych dla bezrobotnych w celu ich przekwalifikowania i dostosowania do potrzeb rynku pracy,
- Wsparcie finansowe dla osób samozatrudnionych,
- Inwestycje w modernizację rolnictwa i wsparcie dla rolników,
- Rozwój turystyki,
- Realizacja programów skierowanych do młodzieży, osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami lub kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem.


Sektory, w których warto szukać zatrudnienia w województwie podlaskim

Jeśli żyjesz w podlaskim lub przeprowadzasz się do tego województwa, pracy warto szukać w najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorach, którymi dla tego regionu są:

- Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiący ostoję gospodarki podlaskiej i tworzący większość miejsc pracy w regionie. Według danych PARP z 2021 r., na terenie województwa działało ponad 50 tys. takich przedsiębiorstw, głównie w sektorze handlu, usług i produkcji.

- Turystyka i kultura, w tym agroturystyka - ta branża generuje znaczące przychody dla lokalnych przedsiębiorców, poszukujących najczęściej pracowników sezonowych.

- Start-upy i inkubatory technologiczne, takie jak „Podlaska Fabryka Innowacji” są miejscami, w których pracy mogą poszukać osoby młode, dążące do tego, by związać swoje życie z innowacyjnymi technologiami.

Podlasie to także dobre miejsce na rozpoczęcie własnego biznesu: Podlaska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje wsparcie dla startujących przedsiębiorców w postaci szkoleń, doradztwa i dofinansowania.

W każdym miesiącu widać nowe twarze w urzędach pracy - są to młodzi ludzie świeżo po studiach, doświadczeni pracownicy po zwolnieniach albo ci, którzy postanowili zmienić swoją ścieżkę kariery. W styczniu 2022 r. 4096 osób zarejestrowało się jako bezrobotni. Jednak równie ważne jest to, że wiele spośród nich szybko znalazło pracę. W lipcu 2023 r. aż 3425 osób zostało wyrejestrowanych z urzędów pracy.


Województwo podlaskie, podobnie jak wiele innych regionów Polski, doświadczyło zmian na rynku pracy w latach 2022-2023. Mimo pewnych wyzwań, takich jak pandemia COVID-19, region ten wykazał zdolność do adaptacji i zmniejszenia stopy bezrobocia. Działania w tym kierunku są nadal kontynuowane.


[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


(2023-09-15 07:14:36)


Copyright © 2001-2023 by CMG & www.BialystokOnline.pl, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. +48 85 746 07 39
Created by CMG