917 osób online

Komornicze zajęcie nieruchomości - kiedy grozi egzekucja, jak temu zapobiec

dodane dnia: 2018-10-22 przez: Marek Masalski
Termin promocji: 2018-10-22 - 2078-10-26
Komornicze zajęcie nieruchomości to dla każdego trudny i upokarzający moment. Samo określenie tego procesu egzekucją budzi strach i wstyd. Aby zaistniało zjawisko komorniczego zajęcia nieruchomości, muszą zaistnieć dwa podstawowe elementy:

Wierzyciel
Dłużnik

W chwili, gdy wierzyciel wnioskuje pisemnie lub ustnie o wszczęcie egzekucji, egzekucyjna machina wprawiona jest w ruch przez komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu znajduje się nieruchomość, o której jest mowa we wniosku egzekucyjnym.

Wezwanie komornicze do uregulowania długu

W pierwszych krokach komornik powinien wezwać dłużnika do uregulowania długu zaistniałego wobec wierzyciela w wyznaczonym terminie. W wezwaniu tym powinna się znaleźć również informacja dotycząca restrykcji w przypadku niedostosowania się do treści wezwania. Restrykcją tą jest przystąpienie do oględzin i oszacowanie. Wraz z wezwanie wysłanym do dłużnika, komornik zobowiązany jest jednocześnie wysłać do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Egzekucja, a własność wspólna

W chwili, gdy komornik przystępuje do zajęcia nieruchomości wspólnej, małżonek dłużnika ma prawo wyrazić temu sprzeciw. W takiej sytuacji komornik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wierzyciela, który powinien w ciągu tygodnia wystąpić o klauzulę wykonalności z ułamkowej części majątku wobec małżonka dłużnika. Gdy tego nie zrobi, następuje umorzenie egzekucji z zajętej nieruchomości.

Kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości

W chwili, gdy dłużnik zostaje wezwany przez odpowiedniego komornika do spłaty długu, dochodzi do zajęcia nieruchomości. W chwili, gdy do dłużnika nie dociera wezwanie (dotyczy to również osób trzecich), zajęcie nieruchomości jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej lub złożeniem wniosku komornika do zbioru dokumentów. Ważną informacją jest fakt, że nawet w momencie, gdy osoby, o których mowa nie otrzymają wezwania, ani nie zostanie dokonany wpis do księgi wieczystej, a posiadają informację dotyczącą wszczęcia egzekucji zajęcia nieruchomości, egzekucja owa jest w mocy prawa. Cała procedura musi być zgodna z Kodeksem postępowania cywilnego.

Co zrobić żeby komornik nie zabrał nieruchomości

Dłużnicy sięgają często po różne środki, aby zapobiec zajęciu nieruchomości, jednak w wielu przypadkach są to zabiegi niezgodne z prawem. Jednym z takich środków manipulacyjnych jest sprzedaż nieruchomości, która ma uniemożliwić zajęcie. Jest to jednak proceder nielegalny i podlega karze. Inną formą próby uniknięcia przejęcia nieruchomości przez komornika jest podarowanie nieruchomości komuś z rodziny, np. żonie, albo dzieciom. Z racji tego, że to również jest niezgodne z prawem, można w łatwy sposób sądownie dowieść tę darowiznę jako nieważną.

Egzekucja może trwać nawet kilka lat, co umożliwia dłużnikowi szereg czynności zapobiegawczych lub opóźniających całkowite zajęcie i zlicytowanie nieruchomości, w sprawie której toczy się postępowanie. Trwanie procesu egzekucyjnego dłużnik może przedłużyć poprzez wniesienie skargi na czynności komornika, na przykład gdy wyceni wartość nieruchomości na zbyt niską kwotę. Skargę taką kieruje się do sądu rejonowego, a powinno się to zrobić w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym szacowanie i opis zostały sporządzone. Należy również pamiętać o ważności procedury samej wyceny nieruchomości, której dokonać może rzeczoznawca, którego usługi sięgają kwot idących w tysiące złotych. Może to być kolejny fakt działający na korzyść dłużnika, albowiem wysoka kwota usług rzeczoznawcy może zniechęcić wierzyciela do dalszych czynności prowadzących do odebrania nieruchomości dłużnikowi. O opisie i oszacowaniu komornik powinien zawiadomić wszystkich będących uczestnikami w postępowaniu egzekucyjnym.

System ratalny spłacania długu

Dobrym rozwiązaniem dla dłużnika jest zaproponowanie wierzycielowi spłaty długu w ratach, a o tym czy taki system zostanie wprowadzony decyduje wierzyciel. To znacznie odwleka czas odebrania nieruchomości dłużnikowi, o ile wierzyciel zgodzi się na dobrowolne wpłaty w systemie ratalnym. Do zlicytowania nieruchomości dochodzi stosunkowo rzadko, albowiem nowym właścicielom nie uśmiecha się użeranie się z lokatorem, który jest jednocześnie byłym właścicielem rzeczonej nieruchomości. Są pewne sytuacje, w których komornik nie może jednak pociągnąć dalej postępowania dotyczącego współwłasności, czyli nie może zlicytować nieruchomości. Jedną z takich możliwości jest moment, w którym dłużnik i małżonek są właścicielami nieruchomości na zasadzie wspólności małżeńskiej.

Skutki zajęcia nieruchomości

Skutki zajęcia nieruchomości to najważniejsza kwestia dotycząca samych dłużników. Zajęcie nieruchomości dotyczy nie tylko całej nieruchomości, ale i wszystkiego, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.

Nabycie nieruchomości, w stosunku której toczy się postępowanie egzekucyjne.

Co w takiej sytuacji czeka nabywcę takiej nieruchomości? W takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne dotyczyć będzie zarówno dłużnika, jak i nabywcę owej nieruchomości niezależnie, czy nabywca uczestniczy w toku postępowania, czy też nie. W takiej sytuacji obciążenie przez dłużnika nie wpływa na tok postępowania, albowiem nie ma mocy prawnej i jest nieważne. Podobny los czeka sytuację wynajmu, leasingu, dzierżawy, czy użyczenia, ponieważ nie mają one w czasie toku postępowania egzekucyjnego mocy prawnej.

Wydzielenie części nieruchomości

Na wniosek dłużnika lub wierzyciela można dokonać wydzielenia w celu zaspokojenia wierzyciela. Musi się to stać nie później, niż podczas szacowania i opisu, oraz z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część nieruchomości objętej egzekucją. Ważne jest, by cena wywoławcza była na tyle wysoka, by zaspokoiła wierzyciela egzekucyjnego. O wydzieleniu takiej części decyduje komornik, jednak sprawi to, że egzekucja pozostałej części nieruchomości zostanie zawieszona na czas trwania licytacji części wydzielonej.

Podsumowanie

Gdy zdarzy ci się zadłużenie prowadzące do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko tobie, dobrze się przygotuj do tej batalii, albowiem znajomość wszelkich możliwości może ci pomóc w zatrzymaniu swej własności. Pamiętaj o najważniejszych etapach i warunkach postępowania egzekucyjnego i poznaj prawa i obowiązki komornika. Wiadomo nie od dziś, że taka sytuacja może spotkać wielu z nas i warto wiedzieć co nas czeka i jakie mamy możliwości w walce o swoją własność.

Zobacz też: pozycjonowanie stron
Miejsce promocji
Promocje, oferty

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.