715 osób online

"Konkurs Misiowy" - II edcja

dodane dnia: 2017-10-02 przez: cmg04
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
"Konkurs Misiowy" - II edcja
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2017-10-10 - 2017-11-20
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie pt.: "Miś"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO II EDYCJA - "KONKURS MISIOWY"

I. Organizator
Madro Białystok Sp. Z o. o. ul. Zwycięstwa 8, 15- 703 Białystok

II. Cele konkursu
Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Odwoływanie się do takich wartości jak przyjaźń, miłość, tolerancja oraz zasady fair play.

III. Warunki uczestnictwa
. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Misia”.
. Udział jest skierowany do dzieci z województwa podlaskiego nie starszych niż urodzonych w 2006 roku.
. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
. Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej (1-12 lat).
. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
. Format prac plastycznych- dowolny.
. Technika wykonania pracy jest dowolna.
. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa, którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

IV. Nagrody

Miejsce I: Wyjazd dla 1 opiekuna oraz dziecka do Disneylandu szczegóły w załączniku nr.2 Jednorazowa zabawa bez limitu w Fabryce Misia dla zwycięzcy oraz jego klasy lub grupy.

Miejsce II: Weekendowy wyjazd dla całej rodziny (rodzice i rodzeństwo) do hotelu Lipowy Most Golf Park oraz jednorazowa zabawa bez limitu w Fabryce Misia dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą.

Miejsce III: Organizacja urodzin w Fabryce Misia dla zwycięzcy oraz catering dla zaproszonych dzieci i rodziców z restauracji Inna Bajka Resto Bar, zrobienie jednego misia w Fabryce Misia dla zwycięzcy.

Kolejnych dwadzieścia wyróżnionych prac zostanie nagrodzonych dwu- godzinnym biletem na zabawę w Fabryce Misia.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście od 10.10.2017 roku do 20.11.2017 roku, na poniższy adres:

z dopiskiem „Konkurs Misiowy”
Fabryka Misia
ul. Zwycięstwa 8
15-703 Białystok
tel. 734 734 700

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Spośród nadesłanych lub dostarczonych osobiście prac Jury wybierze 3 najlepsze, przy czym 3 pierwsze zostaną nagrodzone miejscami od I do III, a pozostałe 20 zostaną wyróżnione.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fabrykamisia.pl oraz na Facebooku Fabryki Misia, na Mikołajki 06.12.2017
roku.

Po odbiór nagród zapraszamy od 06.12.2017 do 20.12.2017 w Fabryce Misia między godziną 10:00 a 20:00 przy ul. Zwycięstwa 8, w Białymstoku.

IX. Publikacja prac
1. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Fabryce Misia.
2. Z chwilą przekazania prac, przechodzą one na własność Organizatora, na którego przechodzą wszelkie prawa autorskie związane z otrzymaną pracą.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora w tym prawa zbycia otrzymanych prac na aukcji z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na działalność charytatywną.

X. Uwagi dodatkowe
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline
Miejsce imprezy
Fabryka Misia
ul. Zwycięstwa 8
15-703 Białystok

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2018 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.