710 osób online

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Św. Jana Pawła II - Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok

tel. 85 664 46 80, 85 664 46 82
fax. 85 654 00 49
Czynne: PN - PT: 7.30 - 16.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 49281

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00

SEKRETARIAT SZKOŁY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:30
w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych w godz. 8:00-15:00

ŚWIETLICA SZKOLNA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00
w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych nieczynna

STOŁÓWKA SZKOLNA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00
w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych nieczynna

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych nieczynna

Początek działalności szkoły sięga 1 września 1988 roku.
1 września 1993 roku w SP 45 została utworzona pierwsza klasa integracyjna.
24 października 1998 roku szkoła przyjęła imię Jana Pawła II.
Od 1 września 1999 r. jest również siedzibą Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego.
1 września 2002 roku z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 45 i Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego powstał Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II.
W SP 45 w 42 oddziałach (klasy 0-VI) uczy się około 900 dziewcząt i chłopców.

NASZE CELE.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności.
Poprzez realizację Programu Wychowawczego "Inni a jednak Tacy Sami" stawiamy sobie za główny cel dostarczenie wiedzy o inności w odniesieniu do tradycji, różnic środowiskowych, kulturowych, etnicznych, wyznaniowych i rasowych, a także o różnorodności psychofizycznej.

Nasza dewiza to otwartość na potrzeby innych i dążenie do profesjonalizmu.

Głównym naszym zadaniem jest tworzenie zintegrowanego, tolerancyjnego najbliższego środowiska dziecka. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci z różnych środowisk z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Dążymy do wypracowania koncepcji współdziałania rodziców, nauczycieli, dzieci oraz pozostałych członków środowiska przy zachowaniu wzajemnej podmiotowości.
Kierujemy się szacunkiem dla siebie i innych, akceptacją inności oraz wrażliwością na drugiego człowieka.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • sprawne kierowanie szkołą
 • dynamiczna i gospodarna dyrekcja
 • wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna
 • ciągłe doskonalenie nauczycieli
 • sympatyczna i twórcza atmosfera pracy
 • współpraca z rodzicami uczniów
 • budynek z 34 salami lekcyjnymi
 • 3 sale gimnastyczne
 • 1 sala rehabilitacji
 • 3 pracownie komputerowe
 • kompleks boisk o łącznej powierzchni 1,5 ha
 • opieka medyczna
 • opieka logopedów, psychologów, reedukatorów
 • świetlica dla wszystkich chętnych uczniów
 • biblioteka posiadająca 25000 woluminów
 • stołówka wydająca około 500 obiadów
 • dobrze zaopatrzony sklepik
 • bezpieczna droga do szkoły
 • bezpieczny - monitorowany budynek
 • liczne zajęcia pozalekcyjne

CO DOTYCHCZAS OSIĄGNĘLIŚMY:

 • liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
 • wysokie wyniki na sprawdzianach szóstoklasistów
 • I miejsca i wyniki bardzo dobre w Konkursie Matematycznym Kangur Europejski
 • miejsca I-III w miejskim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół
 • medale Mistrzostw Miasta, Województwa i Polski w koszykówce, piłce siatkowej, szachach i taekwondo
 • nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych i artystycznych

OFERUJEMY:

 • realizację programów MEN, programów autorskich
 • aktywizujące metody pracy z uczniem
 • sympatyczną, twórczą atmosferę nauki
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na współpracę z rodzicami
 • własny program wychowawczy i profilaktyczny
 • punktowy system oceniania
 • cztery semestry
 • opisową oceną postępów w nauce ucznia
 • nauczanie integracyjne na wszystkich poziomach
  - do 20 uczniów w klasie
  - dwóch nauczycieli w trakcie realizacji większości zajęć lekcyjnych.

Uwzględniając specyfikę przekształceń warunków społecznych i technicznych towarzyszących edukacji kładziemy szczególny nacisk na takie dziedziny jak:
- języki obce
- komputeryzacja
- integracja i wzajemna komunikacja.

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2015 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.