862 osób online

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

tel. 85 743 26 27, 601 948 303, 695 035 551
fax. 85 743 26 24 wewn. 42
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 72682

I. Szkolenie kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Ukończone 21 lat ( do dnia przeprowadzenia egzaminu),
  • Posiadanie prawa jazdy,

II. Szkolenia umożliwiające zdobycie uprawnień kierowcy:

1. Szkolenia okresowe zawodowych kierowców

  • Prawo jazdy kat. C wydane do dnia 10.09.2009 r.
  • Prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r.
  • W wieku do 21 lat - kwalifikacja wstępna
  • W wieku powyżej 21 lat - kwalifikacja wstępna przyspieszona

2. Kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, DE po 10.09.2008 r.

  • W wieku do 23 lat - kwalifikacja wstępna
  • W wieku powyżej 23 lat - kwalifikacja wstępna przyspieszona

Wykładowca - INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

III. Certyfikat Kompetencji Zawodowych

1. Wymiar czasowy kursu: 65 godz. lekcyjnych

2. Wykładowcy: Inspektor Transportu Drogowego, inspektor PIP, radca prawny, specjaliści z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, prawa o ruchu drogowym,
warunków technicznych pojazdów, bezpieczeństwa drogowego,

IV. Kurs zmniejszający ilość punktów karnych

Spotkanie organizowane w 2-gi i ostatni wtorek miesiąca

W szkoleniu może wziąć udział osoba która :
- posiada prawo jazdy co najmniej rok,
- nie przekroczyła 24 punktów,

W szkoleniu można uczestniczyć co 6 miesięcy.

Cena i terminy kursu:
- 350,00 - przy kursach organizowanych w drugi i ostatni wtorek miesiąca,
- 400,00 - przy kursach odbywających się „na żądanie”( minimum dwie osoby )
- 700,00 - przy kursach odbywających się „ na żądanie” dla jednej osoby

V. Szkolenie kandydatów na diagnostów

Uprawnionym diagnostą może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie techniczne lub samochodowe oraz odpowiedni staż pracy w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby nie spełniające powyższych kryteriów.

VI. Szkolenie kierowców i konwojentów przewożących zwierzęta

Szkolenie prowadzone jest na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.
Szkolenie dotyczy kierowców transportujących zwierzęta oraz osób wykonujących czynności w czasie transportu lub w punktach gromadzenia zwierząt.

VII. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Posiadanie, co najmniej 3 lat prawa jazdy kat. B oraz 1 rok na pozostałe kategorie,
2. Wykształcenie średnie,
3. Niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa i wykroczenia określone w Ustawie o kierujących pojazdami,
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ( orzeczenie lekarskie)
5. Brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami ( orzeczenie psychologiczne ),
6. Ukończone 23 lata

VIII. Jazda próbna na placu manewrowym

Plac udostępniamy:

- w dni powszednie
- w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Działem Szkoleń

Cena:
- 26,00 zł – 30 min.
- 46,00 zł - 60 min.

IX. Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania
czynności związanych z kierowaniem ruchem na drodze

X. Praktyczny kurs ratowania życia

W kursie powinni wziąć udział WSZYSCY KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE O LUDZKIM ŻYCIU DECYDUJĄ SEKUNDY.

XI. Szkolenie doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych DGSA

Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności
dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu

XII. Szkolenie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - "urządzeń NO"

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat

XIII. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

3-dniowe warsztaty teoretyczne i praktyczne skierowane do osób posiadających uprawnienia egzaminatora.
Do dnia 07 stycznia każdego roku osoba posiadająca uprawnienia egzaminatora zobowiązana jest przedłożyć Marszałkowi Województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.