983 osób online

Dom

6 możliwości bezkosztowego odstąpienia od umowy z deweloperem

2016.07.21 11:59
Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej. Muszą jednak wystąpić określone warunki, które reguluje ustawa.
6 możliwości bezkosztowego odstąpienia od umowy z deweloperem
Fot: pixabay.com

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w momencie, gdy zaistniał przynajmniej jeden z 6 warunków określonych w art. 29 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Może to zrobić, jeśli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22. Są to m.in. informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących obciążeniach hipotecznych i służebnościach, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper, informacje dotyczące gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej czy też termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych.

Odstąpić można również, jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z tymi w prospekcie informacyjnym (który deweloper przed rozpoczęciem sprzedaży jest obowiązany sporządzić) lub w załącznikach (za wyjątkiem zmian, które wystąpiły pomiędzy doręczeniem prospektu wraz z załącznikami a podpisaniem umowy deweloperskiej, muszą też być one wyraźnie oznaczone).

Deweloper zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć, na żądanie, potencjalnemu nabywcy prospekt informacyjny z załącznikami (zgodnie z art. 18 i 19). Jeśli tego nie zrobi, występuje wówczas podstawa do wycofania się z umowy. Będzie tak też, jeśli informacje zawarte w tym prospekcie lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy oraz kiedy prospekt ten nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy (wystarczy brak nawet jednego punktu).

W pięciu wyżej wymienionych przypadkach nabywca musi pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy ma w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Szóstym powodem, dla którego można wycofać się bez ponoszenia konsekwencji, jest nieprzeniesienie na nabywcę własności w terminie. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas, zgodnie w ustawą, wyznaczony zostaje deweloperowi 120-dniowy termin na wypełnienie tego obowiązku. Jeśli go nie dotrzyma, można odstąpić od umowy.

We wszystkich tych przypadkach wycofanie się następuje z winy dewelopera, dlatego też kupującemu nie grozi żadna kara i powinny zostać zwrócone mu wszystkie pieniądze.

Kupujący, który chce zdecydować się na rozwiązanie umowy, kiedy nie ma żadnej winy dewelopera, ma 3 możliwości: dojście do porozumienia i wycofanie się na zasadach zadowalających obie strony, znalezienie kogoś na swoje miejsce i zrobienie cesji umowy lub też w ostateczności rozwiązanie umowy na warunkach przewidzianych w jej treści i wtedy trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.