888 osób online

Firma Biegłych Rewidentów Mazur i Partnerzy Sp. z o.o.

ul. Bagienna 1
15-166 Białystok

tel. 85 717 12 28, 85 717 52 75
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 33047

Naszą firmę tworzą ludzie z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i długoletnią praktyką w działalności audytorskiej oraz finansowo-księgowej. Stale współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z zakresu prawa, ubezpieczeń czy systemów informatycznych. Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Oferujemy usługi w zakresie:

 

KSIĘGOWOŚĆ
(prowadzona "tradycyjnie" lub w trybie on-line)

 • Prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Ewidencja VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych
 • Sprawozdawczość za okresy rozliczeniowe
 • Raportowanie wg wymogów Klienta

W ramach podpisanej umowy sprawozdania finansowe naszych Klientów weryfikują Biegli Rewidenci zatrudnieni w naszej firmie.

KADRY I PŁACE

Zewnętrzna administracja kadr:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta
 • Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i PFRON
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40)
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP lub Urzędu Skarbowego

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US.
 • Kontrola dokumentacji osobowej.
 • Opracowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, ZFŚS.

AUDYT

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Badanie sprawozdań sporządzonych wg MSSF.
 • Audyt projektów finansowanych ze środków unii europejskiej.
 • Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
 • Audyty podatkowe

DORADZTWO FINANSOWO-PODATKOWE

 • Bieżące doradztwo oraz pomoc prawno- podatkowa.
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych.
 • Pomoc w kontaktach z organami skarbowymi.
 • Przeglądy podatkowe- analiza działalności naszych klientów przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego. Przedstawiając wynik przeprowadzonego badania, sugerujemy jak zminimalizować lub wyeliminować zidentyfikowane obszary ryzyka.
 • Sporządzanie podatkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi

INNE USŁUGI

 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
 • Sprawdzenie, doskonalenie i opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej.
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, raportów.
 • Przygotowanie części finansowej prospektów emisyjnych.
 • Wycena przedsiębiorstw.
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych na sprawozdania zgodne z wymogami MSR/ MSSF.
 • Szkolenia.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.