787 osób online

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

tel. 85 675 49 00
fax. 85 675 49 00
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00 (sekretariat)
Ilość wyświetleń: 54511

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku funkcjonuje od 01.09.1990 r., posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku. Organem prowadzącym Liceum jest Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku.

Z HISTORII LICEUM 

W maju 1990 r. Zarząd SKT nr 91 STO dokonał rejestracji szkoły, której siedzibą jest zabytkowa kamienica przy ul. Fabrycznej 10. Uroczyste otwarcie szkoły było wielkim wydarzeniem. Dokonał go Ordynariusz Diecezji Wileńsko - Białostockiej, ksiądz biskup Edward Kisiel w obecności przedstawiciela Białostocko - Gdańskiej Archidiecezji Prawosławnej oraz przedstawicieli środowisk (Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium), a także licznie zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 94 uczniów, ale już w połowie września było ich 112, zgrupowanych w siedmiu klasach: trzech - pierwszych, dwóch - drugich i dwóch - trzecich. W maju 1992 roku do pierwszego w historii szkoły egzaminu dojrzałości przystąpiło 32 uczniów klas czwartych i odtąd, co roku, jej mury opuszczają kolejne roczniki. Przeważająca większość absolwentów podejmuje studia na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Studiują: prawo, ekonomię, medycynę, historię, europeistykę, dziennikarstwo (niektórzy jako nasi uczniowie regularnie pisywali do gazet), informatykę i budownictwo, architekturę, ale mamy też psychologów, filozofów, anglistów, germanistów, japonistów i iranistów, a nawet aktorów, filologów klasycznych i etnografów. Świadczy to wymownie o różnorodności zainteresowań naszych uczniów, które szkoła potrafiła rozbudzić i rozwinąć w takim stopniu, że przesądziły o najważniejszym wyborze, jaki podejmujemy wchodząc w dorosłe życie - wyborze własnej przyszłości. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA 

Podstawowym celem nauczania w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest wyposażenie każdego ucznia w wiedzę ogólną w zakresie co najmniej podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów występujących w ramowym planie nauczania określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów poprzez ich udział w wybranych zajęciach rozszerzonych, olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Podstawowe treści nauczania według autorskich programów realizuje się w klasach trzyletniego i czteroletniego liceum. Przedmioty rozszerzone w dowolnym zestawieniu, realizowane są od klasy pierwszej. W klasie maturalnej w systemie klasowym odbywają się zajęcia z języka polskiego i języków obcych w grupach. Ponadto każdy uczeń wybiera grupę przedmiotów, których będzie uczył się w rozszerzonym zakresie według autorskich programów nauczania. Taki sposób realizacji programu nauczania daje uczniom możliwość solidnego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Szczegółowe cele i zadania określone są w Statucie Liceum. Liceum realizuje autorski Tutorski Program Wychowawczy w którym za wiodące zostały uznane następujące wartości: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, wolność, odwaga. 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE: 

Obowiązkowo w ramach zajęć lekcyjnych:

 • język angielski - w rozszerzonym zakresie, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, na trzech poziomach, w tym 1 godzina konwersacji z native speakerem
 • język niemiecki lub język francuski- w wymiarze 3 godzin tygodniowo (grupa kontynuująca)
 • język hiszpański - w wymiarze 3 godzin tygodniowo (grupa początkowa)


FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Koła zainteresowań:
zajęcia prowadzone według autorskich programów nauczania;
główne cele:
- wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności twórczych uczniów;
- doskonalenie umiejętności i wiadomości wykraczających poza podstawę programową. 
Konsultacje przedmiotowe - indywidualny kontakt ucznia z nauczycielem poza czasem lekcyjnym

UCZESTNICTWO W KULTURZE 

 • wycieczki do renomowanych teatrów warszawskich, zwiedzanie galerii sztuki, prestiżowych wystaw, spotkania autorskie, udział w konkursach promujących działalność artystyczną młodzieży 
 • zajęcia dydaktyczne w muzeach, obiektach wystawienniczych, wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • wyjazdy do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, udział w debatach oksfordzkich oraz warsztatach naukowych na uczelniach wyższych 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 • obozy wolontariacko-wakacyjne we Francji; 
 • wymiana z młodzieżą z Niemiec - program Polsko-Niemiecka-Wymiana-Młodzieży, a także z młodzieżą z Francji;
 • wycieczki językowe do Hiszpanii, Portugalii.

KADRA PEDAGOGICZNA 

 • stała o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym – profesjonalna w swoich dziedzinach;
 • zapewnia życzliwą opiekę merytoryczną i wychowawczą, opartą na partnerskiej współpracy z uczniem;
 • wymagająca wobec uczniów;
 • zapewnia wysoki poziom kształcenia;
 • otwarta na współpracę z rodzicami.

BEZPIECZEŃSTWO 

 • 16 - 20 osobowe zespoły klasowe;
 • brak anonimowości;
 • poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów 
 • dobre relacje interpersonalne;
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym;
 • monitoring.

BAZA SZKOŁY 

 • stabilna baza lokalowa (własny budynek);
 • biblioteka, pracownia multimedialna, pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, 
 • pracownia fizyczno - chemiczna, pracownia biologiczna, laboratorium językowe, sklepik; 
 • zapewniona sala gimnastyczna, boisko sportowe;
 • do wyposażenia należy też zestaw laptopów DELL oraz HP, kalkulatory graficzne Texas Instruments, tablice multimedialne, wi-fi (sieć uczniowska i nauczycielska)
 • sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne z ekranami ściennymi

Jeżeli masz bardzo dobre wyniki w nauce i chciałbyś wybrać indywidualny zestaw przedmiotów rozszerzonych, masz wyjątkową okazję zrobić to już w tym roku - w niepowtarzalnej atmosferze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
Laureaci Konkursów Przedmiotowych - STYPENDIA 
Dokumenty należy składać do 15 maja 2019 r. 

Do 4-letniego Liceum:

- świadectwo promocyjne z VII klasy Szkoły Podstawowej 
- wykaz ocen semestralnych z półrocza klasy VIII Szkoły Podstawowej 
- podanie rodziców o przyjęcie ucznia- (pobrane ze strony www.slosto.pl), życiorys ucznia, 2 zdjęcia.

Do 3-letniego Liceum:

- świadectwo promocyjne z II klasy gimnazjum 
- wykaz ocen semestralnych z półrocza klasy III gimnazjum
- podanie rodziców o przyjęcie ucznia (pobrane ze strony www.slosto.pl ), życiorys ucznia, 2 zdjęcia.

Rozmowy kwalifikacyjne 24-31 maja 2019 r.
Kontakt tel. 85 675 49 00 e-mail: 1slo@slosto.biaman.pl

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.