648 osób online

II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

dodane dnia: 2018-02-12 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2018-05-10 - 2018-05-11
Zapraszamy na II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów nt. „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”.

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów.
W dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa UwB odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Pierwsza edycja OFMK, która miała miejsce w 2016 r., cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem młodych naukowców z całej Polski, że skłoniło to Koordynatorki tego wydarzenia – dr Emilię Jurgielewicz-Delegacz i dr Dianę Dajnowicz-Piesiecką – do uczynienia konferencji wydarzaniem cyklicznym.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji OFMK to „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”.

Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, lekarzy), reprezentujących różne dziedziny oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. Forum jest pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi, radcowskimi czy rezydentami, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi. 
Wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Organizatorzy pragną przy tym przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia. 
W tym roku Organizatorzy OFMK postawili sobie nowe wyzwanie, którym jest poszerzenie jego zasięgu i uczynienie z niego konferencji międzynarodowej. Do takiego zabiegu Koordynatorki OFMK zainspirował prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, który uważa, że umiędzynarodowienie nauki jest priorytetowe w dzisiejszych czasach. Dlatego podczas najbliższej edycji zorganizowany zostanie panel międzynarodowy, w którym udział wezmą młodzi kryminolodzy z innych państw.
Organizacja tegorocznej edycji OFMK spotkała się z aprobatą na forum międzynarodowym, np. podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologów, która odbyła się w 2017 r. we wrześniu w Cardiff czy podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa UwB oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przedsięwzięcie było również promowane jesienią 2017 r. podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologów w Filadelfii.

PROGRAM:

10.05.2018 r.

Miejsce: Foyer Auli Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza 1, Białystok

- od godz. 11:00 - rejestracja
- 11:30 – 12:25 - obiad

Miejsce: Aula Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza 1, Białystok

- 12:30 – 12:45 - prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa UwB – otwarcie
- 12:50 – 13:10 - prof. Chris Eskridge, Dyrektor Wykonawczy Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii – wykład otwierający

- 13:15 – panel I – prowadzący: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 13:15 – 13:25 - dr Simonas Nikartas
Community sanctions: a real alternative to imprisonment or an expansion of punishment? The case of Lithuania
- 13:25 – 13:35 - dr Evgenia Demidova
The Concept of Forensic Activity (Ontological Aspect)
- 13:35 – 13:45 - dr Agnieszka Gutkowska
Radykalizacja tzw. „samotnych wilków” i jej przeciwdziałanie w świetle wyników projektu PRIME
- 13:45 – 13:55 - dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
Pokrzywdzeni porwaniami rodzicielskimi w świetle badań aktowych
- 13:55 – 14:05 - dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Wypadki w komunikacji z udziałem dzieci
- 14:05 – 14:15 - dyskusja

- 13:15 – panel II – prowadzący: dr Janusz Bryk
Miejsce: Sala Rady Wydziału (s. 314)

- 13:15 – 13:25 - mgr Joanna Klimczak
Kradzież – wyzwanie czy przeżytek w kryminologii XXI wieku?
- 13:25 – 13:35 - mgr Agnieszka Langowska, mgr Przemysław Alkowski
Ocena kształcenia metodą sokratyczną dla przeciwdziałania przestępczości w środowisku wielokulturowym
- 13:35 – 13:45 - mgr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Przestępstwo handlu ludźmi oraz organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy
- 13:45 – 13:55 - mgr Milena Zajkowska
Ustalanie osobowości sprawców przestępstw na podstawie profilowania kryminalnego
- 13:55 – 14:05 - Patrycja Głodzińska
Cybersamobójstwo jako zagrożenie XXI wieku
- 14:05 – 14:15 - dyskusja
- 14:15 – 14:30 - przerwa kawowa

- 14:30 – panel III – prowadzący: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 14:30 – 14:40 - dr Michaela Štefunková, mgr Zuzana Kostelnikova
Victimization survey focused on the experience of the Czech population with selected types of offenses within the set reference period
- 14:40 – 14:50 - mgr Darya Ivinskaya
Social influence in the system of correcting means on convicts sentenced to deprivation of liberty
- 14:50 – 15:00 - dr Ixone Ondarre Fuente
Trafficking in human beings from a gender perspective
- 15:00 – 15:10 - dr Maciej Duda
Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii w XXI wieku
- 15:10 – 15:20 - dyskusja

- 14:30 – panel IV – prowadząca: prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
Miejsce: Sala Rady Wydziału (s. 314)

- 14:30 – 14:40 - dr Anita Kubanek
Kryminologiczna perspektywa stosowania przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego, ze szczególnym uwzględnieniem paralizatora
- 14:40 – 14:50 - mgr Joanna Sowisło-Wawrzyniak
W sprawie granic odpowiedzialności lekarza – gwaranta – studium przypadku
- 14:50 – 15:00 - mgr Justyna Włodarczyk-Madejska
Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych
- 15:00 – 15:10 - mgr Emilia Płońska
Upowszechnienie danych biometrycznych. Udogodnienie czy zagrożenie?
- 15:10 – 15:20 - dyskusja
- 15:20 – 15:30 - przerwa kawowa

- 15:30 – panel V – prowadzący: dr hab. Sławomir Redo
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 15:30 – 15:40 - mgr Alexander Dudchenko
Law enforcement system as a basis of combating crime
- 15:40 – 15:50 - mgr Evaldas Visockas
Searching for the effective and efficient crime prevention strategies
- 15:50 – 16:00 - dr Joanna Narodowska
Przemoc wobec zwierząt jako czynnik predykcyjny przemocy wobec ludzi – porównanie amerykańskich i polskich badań ekokryminologicznych
- 16:00 – 16:10 - dr Mariusz Gąsiorowski
Rola kynologii policyjnej w procesie wykrywczym przestępstw
- 16:10 – 16:20 - dyskusja

- 15:30 – panel VI – prowadząca: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Miejsce: Sala Rady Wydziału (s. 314)

- 15:30 – 15:40 - mgr Monika Szulecka
Kto, komu i w zamian za co? Okoliczności ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski na podstawie analizy wybranych orzeczeń sądowych dotyczących art. 264 a k.k.
- 15:40 – 15:50 - mgr Arkadiusz Leśniak-Moczuk
Doświadczenia młodzieży szkolnej Rzeszowa w używaniu nielegalnych środków psychoaktywnych. Analiza longitualna
- 15:50 – 16:00 - lic. Teofil Pietroń
Patologie w akcjach humanitarnych
- 16:00 – 16:10 - Katarzyna Hebda, Joanna Domin
Zjawisko eutanazji jako wyzwanie dla współczesnej kryminologii
- 16:10 – 16:20 - dyskusja i zakończenie obrad
- 17:30 - zbiórka pod hotelem Ibis styles Białystok i wyjazd na kolację

11.05.2018 r.

- 9:00 – panel VII – prowadząca: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 9:00 – 9:10 - dr Natalia Daśko
Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – racjonalna polityka kryminalna czy populizm penalny? Uwagi na tle rozwiązań amerykańskich
- 9:10 – 9:20 - dr Karol Konaszewski
Salutogeniczne predyktory stylów radzenia sobie w sytuacjach stresujących
- 9:20 – 9:30 - mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń
Przestępstwo nadużycia zaufania w spółdzielniach mieszkaniowych – wyniki badań własnych
- 9:30 – 9:40 - mgr Agnieszka Daniszewska, mgr Michał Dąbrowski
Aplikacja badań typu foresight w kryminologii – zastosowanie, status quo i szanse na przyszłość
- 9:40 – 9:50 - mgr Piotr Mroczko
Znieważanie celebrytów w Internecie
- 9:50 – 10:00 - dyskusja

- 9:00 – panel VIII – prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski Miejsce: Sala Rady Wydziału (s. 314)
- 9:00 – 9:10 - mgr Marta Dzieniszewska
Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku – przyczyny występowania zagrożeń i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa człowieka
- 9:10 – 9:20 - mgr Karolina Kamińska
Zjawisko „kradzieży tożsamości” – aspekty prawne i kryminologiczne
- 9:20 – 9:30 - mgr Sebastian Zieliński
Przestępczość w korporacjach – metody kryminologiczne wykorzystywane w śledztwach wewnętrznych
- 9:30 – 9:40 - lic. Radosław Jasiński
Strzelec aktywny – próba kryminologicznej analizy zjawiska
- 9:40 – 9:50 - Mateusz Gąsowski
Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – ujęcie kryminologiczne
- 9:50 – 10:00 - dyskusja
- 10:00 – 10:10 - przerwa kawowa

- 10:10 – panel IX– prowadzący: dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 10:10 – 10:20 - dr Katarzyna Liżyńska, dr Anna Płońska
Problematyka przestępczości XXI w. na przykładzie handlu ludźmi -- 10:20 – 10:30 - dr Agnieszka Kilińska-Pękacz
Przestępstwa narkotykowe popełniane przez nieletnich
- 10:30 – 10:40 - mgr Joanna Melz
Z lotu ptaka, czyli drony a prawo karne
- 10:40 – 10:50 - lic. Aleksandra Joanna Lewandowska, Łukasz Presnarowicz
Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie kryminologii
- 10:50 – 11:00 - Tomasz Berdzik
Postęp technologiczny jako jeden z determinantów współczesnego terroryzmu
- 11:00 – 11:10 - dyskusja

- 10:10 – panel X – prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski
Miejsce: Sala Rady Wydziału (s. 314)

- 10:10 - 10:20 - dr Magdalena Grzyb
„Jak biją to tylko kwiatkiem?”. O niskich wskaźnikach przemocy wobec kobiet w Polsce
- 10:20 – 10:30 - dr Michał Dziedzic
Kradzież informacji przedsiębiorstwa – zagadnienia prawne i kryminologiczne
- 10:30 – 10:40 - mgr Aleksandra Stachelska
Stalking w świetle badań Białostockiej Szkoły Kryminologii
- 10:40 – 10:50 - mgr Jakub Bryk
Kryminologiczne i społeczne determinanty romskiej przestępczości
- 10:50 – 11:00 - mgr Marta Nawrocka
Przestępczość podatkowa w zakresie podatku VAT – metody działań przestępnych oraz sposoby jej zwalczania w świetle prawa karnego skarbowego
- 11:00 – 11:10 - dyskusja
- 11:10 – 11:20 - przerwa kawowa

- 11:20 – panel XI – prowadząca: prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
Miejsce: Aula Wydziału Prawa

- 11:20 – 11:30 - dr Maria Hapunik, dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Formułowanie profilu nieznanego przestępcy na potrzeby Policji
- 11:30 – 11:40 - dr Paweł Ostaszewski
W kręgu kryminologii publicznej
- 11:40 – 11:50 - mgr Claudia Zielińska
Cybercrime – wyzwanie dla kryminologii
- 11:50 – 12:00 - mgr Marta Dąbrowska
Ciemna liczba przestępstwa groomingu w badaniach Białostockiej Szkoły Kryminologii
- 12:00 – 12:10 - mgr Bartosz Kędzierski
Przestępczość, bezpieczeństwo powszechne a dostęp do broni palnej
- 12:10 – 12:20 - dyskusja
- 12:20 – 12:35 - podsumowanie i zamknięcie obrad

Miejsce: Foyer Auli Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza 1, Białystok

- 12:35 – 13:30 - obiad

Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą do dnia 25 marca 2018 r.  wypełnić formularz rejestracyjny on-line (udostępniony na stronie www OFMK: http://www.ofmk.uwb.edu.pl/ ).

Do dnia 12 kwietnia 2018 r. należy opłacić uczestnictwo w II edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.
Opłata za udział w OFMK wynosi 300 zł, zaś z tytułu wniesionej opłaty Organizatorzy zapewniają m.in. nocleg, wyżywienie, a także materiały pokonferencyjne wydane w formie książki.

Dodatkowe informacje o OFMK znajdziecie Państwo na stronie www lub na fanpage’u konferencji https://www.facebook.com/mlodzikryminolodzy/ oraz stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/188341625091016/.

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline

 Patronujemy
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.