534 osób online

Konferencja "Edukacja – Tolerancja – Bezpieczeństwo"

dodane dnia: 2014-05-13 przez: dorotaj
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2014-05-22
Zapraszamy na Międzyuczelnianą Konferencję Naukową "Edukacja – Tolerancja – Bezpieczeństwo".
Blok tematyczny „Edukacja” – poświęcony jest znaczeniu procesu dydaktycznego w wychowywaniu kolejnych pokoleń, kreowaniu i wzmacnianiu prospołecznych postaw oraz rozwijaniu kreatywności i odwagi obywatelskiej w życiu codziennym i zawodowym.
Blok „Tolerancja” obejmuje problematykę poszanowania praw i wolności innych ludzi dla budowania trwałego, funkcjonalnego i bezpiecznego otoczenia. Tolerancja stanowi podstawę dla przyjaznego i twórczego kształtowania wzajemnych relacji międzyludzkich oraz nawiązywania dialogu i wspólnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych.
Blok tematyczny „Bezpieczeństwo” dotyczy kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych w demokratycznym społeczeństwie, utrwalania wartości społecznych wynikających z poszanowania kultury i własnej historii.

Prelegentami podczas Konferencji będą przedstawiciele świata nauki, eksperci w zakresie bezpieczeństwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej. Konferencja przyjmie formę debaty społecznej.

Program Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej
10.00 - otwarcie konferencji – wystąpienie J.M. Rektor WSAP, prof. dr hab. Hanny Konopki
10.15 – 11.30: Panel Główny - Auditorium Maius
- mgr Wojciech Janowicz, dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku:
Działania Miasta Białystok na rzecz edukacji dzieci cudzoziemców.
- prof. dr hab. Marek Kucharski, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie:
Edukacja w obronności, a kształtowanie postaw społecznych w wybranych państwach.
- prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie:
Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości oddziaływania na człowieka.
- prof. dr hab. Edmund Szweda, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie:
Od diagnozy, ku projekcji tolerancji i bezpieczeństwa.

Część artystyczna
11.30 – 13.00: – praca w panelach

Panel I – Auditorium Maximus, prowadzący: mł. insp. dr Janusz Bryk
- prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku:
Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce w kontekście wydarzeń na Krymie.
- podinsp. Katarzyna Dzimińska-Mosio, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie:
Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- podinsp. Jacek Adamski, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku:
Działania podlaskiej Policji na rzecz zapobiegania zdarzeniom na tle narodowościowym i rasistowskim.
- dr Grażyna Olszewska-Baka, Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i WF:
Potencjał inkluzji w nowoczesnej edukacji i reintegracji społecznej wobec stereotypów i uprzedzeń.
- dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Uniwersytet w Białymstoku:
O (nie)pamięci w Białymstoku.

Panel II – Auditorium Maximus, prowadzący: dr Eugeniusz Nikulin
- mgr Urszula Jurczykowska, wicedyrektor SP nr 47 w Białymstoku:
Cudzoziemcy w polskiej szkole.
- dr Jerzy Bieńkowski, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie:
Znaczenie wiedzy w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa.
- nadkom. Kornelia Stępień, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie:
Aktualne tendencje przestępczości nieletnich.
- mgr Katarzyna Potoniec, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku:
Działania na rzecz tolerancji na Podlasiu.
- mgr Łukasz Kiszkiel, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w Białymstoku:
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.
13.00 - Dyskusja – podsumowanie konferencji.
14.00 – Lunch.

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.