551 osób online

Konferencja: Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych

dodane dnia: 2019-11-14 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Konferencja: Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2019-12-12
Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podjęły się wspólnej inicjatywy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych”.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki przestępczości gospodarczej w ujęciu prawa podatkowego, jak również szeroko rozumianych nauk penalnych.

UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym proszone są o przesłanie abstraktów (max.250 słów) do dnia 24 listopada 2019 r. na adres e-mail: knpp.uwb@gmail.com
Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut.
Udział czynny w konferencji podlega opłacie konferencyjnej 30 zł. Na opłatę składają się: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.
Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez komitet organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 26 listopada 2019 r.

UDZIAŁ BIERNY:
Osoby zainteresowane udziałem biernym są proszone o zgłoszenie się w dniu konferencji do rejestracji w celu odebrania certyfikatu.

Harmonogram:

8:00-8:15 – Rejestracja uczestników (s. 314, II piętro)
8:15-8:30 - Rozpoczęcie Konferencji

Panel I – s. 314 (prowadzący Krzysztof Chmielewski)

8:30-8:40 - mgr Justyna Omeljaniuk (Uniwersytet w Białymstoku) Czynniki kryminogenne oraz typy sprawców przestępstw gospodarczych
8:40-8:50 - mgr Milena Zajkowska (Uniwersytet w Białymstoku) Problematyka handlu narkotykami w internecie
8:50-9:00 - mgr Ewelina Dagmara Mogielnicka (Uniwersytet w Białymstoku) Aspekty prawno-kryminologiczne nielegalnego handlu egzotycznymi zwierzętami
9:00-9:10 - mgr Paulina Grodzka (Uniwersytet w Białymstoku) Split payment jako próba zapobieżenia oszustwom podatkowym
9:10-9:20 - mgr Marcin Sowała (Uniwersytet w Białymstoku) Pozycja procesowa podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo w procesie karnym skarbowym
9:20-9:30 - mgr Emilia Płońska (Uniwersytet w Białymstoku) Fałszerstwa pieniędzy i papierów wartościowych wczoraj i dziś w ujęciu kryminologicznym
9:30-9:40 - mgr Łukasz Presnarowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Przestępczość gospodarcza na szkodę konsumentów
9:40-9:50 - Marcin Muszyński (Uniwersytet Warszawski) Delimitacja „leadowania” transakcji brokerskich i prowadzenia działalności brokerskiej bez zezwolenia przez członków Zarządu spółki akcyjnej – aspekty materialne i procesowe
9:50-10:00 - Bartosz Wiśniewski (Uniwersytet w Białymstoku) Problematyka firmanctwa w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej oraz karno-skarbowej
10:00-10:10 - Oliwia Serafin (Uniwersytet Warszawski)Przestępstwa gospodarcze jako negatywne następstwo naszych czasów
10:10-10:20 - Aleksander Leszczyński (Uniwersytet Warszawski) Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu a ich odpowiedzialność karna
10:20-10:40 - Przerwa kawowa

Panel II s. 314 (prowadząca Justyna Jarocka)

10:40-10:50 - mgr Filip Wyszyński (Uniwersytet Warszawski) Problematyka kradzieży spółek handlowych na przykładzie sprawy „Reformer Development Sp. z o.o
10:50-11:00 - mgr Agnieszka Modzelewska (Uniwersytet w Białymstoku) Biała lista podatników VAT jako narzędzie zapobiegania przestępczości w zakresie podatku VAT
11:00-11:10 - Katarzyna Stokłosa (Uniwersytet Warszawski) Compliance a minimalizowanie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
11:10-11:20 - Karol Wojciechowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Odpowiedzialność posiłkowa a odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki kapitałowej na gruncie Ordynacji podatkowej – zarys regulacji oraz analiza wybranych zagadnień orzeczniczych
11:20-11:30 - Renata Chrzan (Uniwersytet Wrocławski) Przestępczość gospodarcza od pojęcia przez przyczyny do sprawcy
11:30-11:40 - Karolina Więcek, Katarzyna Walaszek (UMCS Lublin) Udział kryptowalut w przestępczości gospodarczej
11:40-11:50 - mgr Miłosz Kłosowiak (Uniwersytet Warszawski) Korzystanie z pomocy doradcy podatkowego jako przesłanka uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej przez podatnika
11:50-12:00 - mgr Witold Pawelski (Uniwersytet Łódzki) Zasadność penalizowania uporczywego niepłacenia w terminie podatków
12:00-12:10 - mgr Rafał Fic (Uniwersytet Śląski) Nowelizacja Kodeksu karnego z 10.02.2017 r. – powrót do szczególnej prawnokarnej ochrony mienia społecznego?
12:10-12:20 - Gabriela Kubala (Uniwersytet Jagielloński) Pozycji prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym
12:20-12:30 - Damian M. Kłosowicz (Uniwersytet Jagielloński) Zmiany wynagrodzenia minimalnego w toku procesu karnego skarbowego, a zakres odpowiedzialności karnej skarbowej – spory orzecznicze i ich implikacje praktyczne
12:30-12:40 - mgr Patryk Piwoński (UMCS Lublin) Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych
12:40-13:30 - Przerwa obiadowa

Panel III – s. 314 (prowadząca Agnieszka Modzelewska)

13:30-13:40 - Tomasz Juraszek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Odpowiedzialność karna z tytułu nieprowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, spółki albo prowadzenia jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą a pojęcie szkody majątkowej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt III KK 473/07
13:40-13:50 - Karolina Kozłowska (Uniwersytet Warszawski) Walka z rajami podatkowymi w ujęciu praktycznym, społecznym i kryminologicznym
13:50-14:00 - Wioleta Stabrowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Handel podrobionymi perfumami i ubraniami jako przestępstwo gospodarcze. Regulacje prawne
14:00-14:10 - Dominik Wesołowski (Uniwersytet w Białymstoku) Przestępstwa gospodarcze związane z urządzaniem gier na automatach jako jedno z ostatnich wątków związanych z aferą hazardową - analiza praktyczna
14:10-14:20 - Wiktoria Bryszkowska, Jakub Gulczyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Szara strefa w ujęciu nielegalnego obrotu towarami akcyzowymi – nielegalny rynek paliw w Polsce
14:20-14:30 - Natalia Jędrzejewska, Marcin Sadowski (UMCS Lublin) Prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej na gruncie art. 303 Kodeksu Karnego
14:30-14:40 - Sławomir Jasiński (Uniwersytet Warszawski) Officer compliance i realizacja zadań compliance a przestępczość gospodarcza
14:40-14:50 - Mateusz Podhalicz (Uniwersytet Łódzki) O zjawisku instrumentalizacji prawa karnego gospodarczego w celu zabezpieczenia interesów fiskalnych państwa
14:50-15:00 - Karolina Kamińska-Surówka (Uniwersytet w Białymstoku) Fałszowanie znaków identyfikacyjnych – uwagi na tle art. 306 k.k.
15:00-15:10 - Klaudia Olbryś (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Przestępczość gospodarcza – analiza czynników kryminogennych
15:10-15:20 - mgr Maciej Błotnicki (UMCS Lublin) Wybrane aspekty funkcjonowania walut wirtualnych na gruncie obowiązujących regulacji prawnokarnych
15:20-15:30 - mgr Paulina Zadykowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Zadania Służby Celno-Skarbowej w zakresie zwalczania zjawiska korupcji w Krajowej Administracji Skarbowej
15:30-15:40 - Przerwa kawowa

Panel IV – sala 314 (prowadząca Justyna Omeljaniuk)

15:40-15:50 - Łukasz Sowul (Uniwersytet w Białymstoku) Wyłudzenia podatku VAT a dobra wiara podatnika na tle orzecznictwa krajowego i europejskiego
15:50-16:00 - Katarzyna Konopka (Uniwersytet w Białymstoku) Bitcoin w zagadnieniu przestępczości gospodarczej
16:00-16:10 - Natalia Pliszka (Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) Przestępstwa o charakterze gospodarczym jako czynności podejmowane w celu ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy
16:10-16:20 - Olga Plewka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcję „białych kołnierzyków” E.H. Sutherlanda i przepisy prawa karnego
16:20-16:30 - mgr Karolina Piech (Uniwersytet Wrocławski) Przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych a odpowiedzialność „karna” podmiotów zbiorowych
16:30-16:40 - Aneta Garlicka(Uniwersytet w Białymstoku) Specyfika przestępstw przemytniczych w Polsce
16:40-16:50 - Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Przestępstwa przeciwko przedsiębiorstwom w kryminologiczno-wiktymologicznym ujęciu
16:50-17:00 - mgr Agnieszka Urszula Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku) Wymiar kary za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
17:00-17:10 - Radosław Putra(Uniwersytet w Białymstoku) Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług
17:10-17:20 - Mariusz Trzonkowski (Uniwersytet w Białymstoku) Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania
17:20-17:30 - Krzysztof Chmielewski (Uniwersytet w Białymstoku) Przesłanki zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego
17:30-17:40 - Justyna Jarocka (Uniwersytet w Białymstoku) Rola czynności operacyjno- rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej
17:40-17:50 - Zamknięcie Konferencji

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z sekretarzami konferencji:

1. Studenckie Koło Nauk Penalnych
Justyna Jarocka
e-mail: justynajarocka96@gmail.com
2. Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Krzysztof Chmielewski
e-mail: k.chmielewski1996@gmail.com

Link do wydarzenia: tutaj

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką prawa podatkowego oraz naukami penalnymi!

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline
Miejsce imprezy
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.