798 osób online

Konkurs Technotalent 2018

dodane dnia: 2018-09-10 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Konkurs Technotalent 2018
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2018-09-10 - 2018-12-11
Od 10 września do 22 października 2018 roku będzie trwało przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2018.
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Tegoroczne kategorie konkursowe to: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 oraz Inspiracje 2018. 10 września na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2018/ pojawi się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalna nagroda 5-lecia Konkursu Technotalent 2018. Na gali rozdania nagród 11 grudnia zostaną wręczone tytuły Technotalenta 5-lecia Konkursu Technotalent trzem najbardziej wyróżniającym się talentom z grona laureatów ze wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu Technotalent.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Prace konkursowe, czyli filmy i prezentacje ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym - zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne. W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 51 000 zł oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

W północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm.

Opis kategorii:

a) Technika - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
b) Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
c) Wyzwanie Społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
d) Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
e) Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
f) Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
g) Inspiracje 2018 - Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

W tegorocznym konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 największymi uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Jest to efekt tego, że uczelnie dostrzegają potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny. Uczelnie chcą pokazać środowisku akademickiemu, że zależy jej na tym, aby prace prowadzone na uczelni, niezależnie od ich formy czy tematyki, były odpowiednio wspierane. Dodatkowo zależy im na motywowaniu pracowników akademickich, studentów, doktorantów i absolwentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Współpraca z Fundacją Technotalenty jest jednym z wielu działań, które mają promować postawy przedsiębiorcze i prowadzić do komercjalizacji pomysłów powstałych na uczelni.

Harmonogram konkursu Technotalent 2018:

10.09.2018 r. – 22.10.2018 r. - Rekrutacja projektów.
26.09.2018 r. - Z Technotalentami przy kawie, czyli coroczne spotkanie finalistów Konkursu Technotalent z partnerami fundacji.
08.11.2018 r. - Ogłoszenie listy finalistów
12.11.2018 r. - 20.11.2018 r. - Szkolenia dla Finalistów.
26.11.2018 r. - Finał Konkursu w kategoriach Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018, Inspiracje 2018.
27.11.2018 r. - Drugi dzień finałów w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes.
11.12.2018 r. - Gala Finałowa Konkursu.

Finały Konkursu Technotalent 2018
Miejsce: sala 2003 Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K w Białymstoku.

26 Listopada 2018
9:00-9:15 - otwarcie I dnia finałów konkursu
9:15-11:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Technotalent PB 2018”
11:15-13:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Technotalent UwB 2018”
13:15-15:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Technotalent UMB 2018”
15:15-17:00 - prezentacje finalistów w kategorii specjalnej „Inspiracje 2018”

27 Listopada 2018
10:00-10:15 - otwarcie II dnia finałów konkursu
10:15-12:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Biznes”
12:15-14:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Technika”
14:15-16:00 - prezentacje finalistów w kategorii „Wyzwanie Społeczne”

GALA FINAŁOWA:
Miejsce: Sala Kameralna Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1

Program:
14:30-15:00 - Uroczyste rozpoczęcie Gali
15:00-15:15 - Wręczenie Certyfikatów nowym Partnerom Fundacji
15:15-15:40 - "Cząstki, struny i wieloświaty" - wykład specjalny prof. dr hab. Krzysztofa Kurka, Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku
15:40-17:00 - Wręczenie Nagród Laureatom Konkursu
17:00-18:00 - Poczęstunek


Wyniki obrad kapituł Konkursu Technotalent 2018:

Projekty finałowe w kategorii Technika

1. „Biegorower”
2. „Crowler - pełzak rehabilitacyjny”
3. „Nowa metoda ultraszybkiego zapisu informacji”
4. „Nowoczesny Rower Elektryczny”
5. „Smart Senior”

Projekty rezerwowe w kategorii Technika

1. „MagicDyno”
2. „Naturalne miody pszczele – innowacyjna metoda oceny ich jakości jako składnika diety wspomagającego terapię pacjentów”
3. „System radiowy wspomagający orientacje w przestrzeni osobom niedowidzącym”
4. „LogTeamCNC – Wielofunkcyjna maszyna CNC”
5. „Urządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię elektryczną”

Projekty finałowe w kategorii Biznes

1. „Crowler - pełzak rehabilitacyjny”
2. „I.D.A.R.”
3. „Interaktywne meble miejskie”
4. „Mikrofalowy wykrywacz nieszczelności”
5. „Naturalne miody pszczele – innowacyjna metoda oceny ich jakości jako składnika diety wspomagającego terapię pacjentów”

Projekty rezerwowe w kategorii Biznes

1. „Biegorower”
2. „Nowoczesny Rower Elektryczny”
3. „Cito Freight - Internetowa Platforma Obsługi Transportu”
4. „LogTeamCNC – Wielofunkcyjna maszyna CNC”
5. „Xero Point”

Projekty finałowe w kategorii Wyzwanie Społeczne

1. „Amphibeon”
2. „Biegorower”
3. „Naturalne miody pszczele – innowacyjna metoda oceny ich jakości jako składnika diety wspomagającego terapię pacjentów”
4. „Projekt solarnego traktu pieszego i rowerowego „Suna vojo””
5. „Wstawacz”

Projekty rezerwowe w kategorii Wyzwanie Społeczne

1. „Energooszczędny dom mobilny”
2. „Crowler - pełzak rehabilitacyjny”
3. „Mobilna podstawa elektryczna o innowacyjnym zastosowaniu”
4. „Cerber Motorsport CMS-05”
5. „Ekologiczny dwusuwowy silnik spalinowy ze sterowaniem elektronicznym.”

Projekty finałowe w kategorii Technotalent PB 2018

1. „Cerber Motorsport CMS-05”
2. „Crowler - pełzak rehabilitacyjny”
3. „Koncepcja systemu kompleksowej terapii udrażniającej do rehabilitacji i kontroli obrzęku limfatycznego kończyn”
4. „LogTeamCNC – Wielofunkcyjna maszyna CNC”
5. „Wstawacz”

Projekty rezerwowe w kategorii Technotalent PB 2018

1. „Automatyzacja obsługi szklarni”
2. „System radiowy wspomagający orientacje w przestrzeni osobom niedowidzącym”
3. „Krzesło Kutimo”
4. „Urządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię elektryczną”
5. „MEBEL UNIKATOWY”

Projekty finałowe w kategorii Technotalent UwB 2018

1. „Dedykowana cewka oczna do wysokopolowej spektroskopii MR 7T w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego”
2. „Immunochromatograficzna ocena ryzyka infekcji ucha u psów”
3. „Nowa metoda ultraszybkiego zapisu informacji”
4. „Nowe metody analityczne do oznaczeń biomarkerów w różnych próbkach naturalnych z wykorzystaniem biosensorów SPRi.”
5. „Nowoczesne nośniki leków”

Projekty finałowe w kategorii Technotalent UMB 2018

1. „Dedykowana cewka oczna do wysokopolowej spektroskopii MR 7T w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego”
2. „Naturalne miody pszczele – innowacyjna metoda oceny ich jakości jako składnika diety wspomagającego terapię pacjentów”
3. „Nieinwazyjna diagnostyka zespołu Downa: Nowa nadzieja dla przyszłych rodziców”
4. „Potencjał grzybów nadrzewnych w ograniczeniu rozwoju nowotworu jelita grubego”
5. „Wyciszenie ekspresji białka PRODH/POX narzędziem w walce z rakiem.”

Projekty rezerwowe w kategorii Technotalent UMB 2018

1. „Tempo metabolizmu-istotny czynnik w rozwoju nowotworu jelita grubego”
2. „Opracowanie preparatu o właściwościach wpływających na poprawę parametrów metabolicznych u osób z otyłością i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.”

Projekty finałowe w kategorii Inspiracje 2018

1. „Amphibeon”
2. „Crowler - pełzak rehabilitacyjny”
3. „Energooszczędny dom mobilny”
4. „Krzesło Kutimo”
5. „Nieinwazyjna diagnostyka zespołu Downa: Nowa nadzieja dla przyszłych rodziców”

Projekty rezerwowe w kategorii Inspiracje 2018

1. „Wstawacz”
2. „Dedykowana cewka oczna do wysokopolowej spektroskopii MR 7T w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego”
3. „Populacje”
4. „Interaktywne meble miejskie”
5. „Cerber Motorsport CMS-05”

Dodatkowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://technotalenty.pl/konkurs2018/ oraz fanpageu https://www.facebook.com/fundacjaTechnotalenty/ .

Partnerzy Konkursu Technotalent 2018 Województwo Podlaskie, Bank Zachodni WBK, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Organizator
Fundacja Technotalenty

Współorganizatorzy
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
PKO Bank Polski

Patronat honorowy
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Cyfryzacji
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Łomża
Prezydent Miasta Ełku
Prezydent Miasta Suwałk

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline
Miejsce imprezy
Białystok

 Patronujemy
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.