681 osób online

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

tel. 85 651 61 87
fax. 85 651 61 87
Czynne: PN - PT: 7.45 - 15.45
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 34579

OBSZARY DZIAŁANIA PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP w Białymstoku:

- Działalność opiekuńczo-wychowawcza - Rynek pracy
- Projekty EFS
- Projekty międzynarodowe
- Działalność szkoleniowa

adresaci działań: młodzież z woj. podlaskiego potrzebująca wsparcia, zagrożona
wykluczeniem społecznym

cel działań: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży

WSZYSTKIE DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ NIEODPŁATNIE.

I) DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE realizowane są na terenie PODLASIA w:

 • OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WASILKOWIE (umożliwiającym bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie na czas nauki, a także odbywanie przygotowania zawodowego we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych - gastronomicznych, fryzjerskich, krawieckich i murarskich),
 • ŚRODOWISKOWYCH HUFCACH PRACY w Białymstoku, Grajewie, Łomży i Suwałkach (posiadających świetlice środowiskowe),
 • HUFCACH PRACY w Augustowie, Kolnie i Zambrowie. 

REALIZOWANE DZIAŁANIA wychowawcze, to m.in.:
- umożliwienie młodzieży w wieku 15-18 lat kontynuacji nauki w gimnazjum (z przyuczeniem 
do zawodu), ZSZ oraz w formie pozaszkolnej,
- zapewnienie przygotowania zawodowego u pracodawców na statusie pracownika
młodocianego, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie,
- wsparcie pedagogiczne uczestników OHP,
- realizacja programów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
- umożliwienie rozwoju osobistego podopiecznym poprzez m.in. udział w zajęciach kół
zainteresowań oraz udział w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych
i turystycznych,
- zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w świetlicy środowiskowej,
- udział w wymianach międzynarodowych, zawodowych stażach zagranicznych oraz
w zawodowych kursach doskonalących,
- wsparcie socjalne, m.in. bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas nauki w internacie
OSiW w Wasilkowie.

II) DZIAŁANIA NA RYNKU PRACY realizowane są na terenie województwa przez:

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY (CEiPM) w Białegostoku, Łomży i Suwałkach posiadające w swojej strukturze:

 • MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY (MBP),
 • MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ (MCIZ),
 • KLUBY PRACY (KP),
 • OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO (OSZ) działające w Hajnówce i Łapach,
 • MŁODZIEZOWE CENTRA KARIERY (MCK) działające w Grajewie, Augustowie, Hajnówce, Kolnie, Łapach, Bielsku Podlaskim i Zambrowie,
 • PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY (PPP) działające w Grajewie, Augustowie, Hajnówce, Kolnie, Białymstoku i Zambrowie

Cele działań: aktywizacja zawodowa młodzieży i osób poszukujących pracy do 25 r.ż. poprzez zwiększenie dostępu do pośrednictwa pracy, usług i informacji poradnictwa zawodowego,
formy pracy: warsztaty indywidualne i grupowe, indywidualne konsultacje

Realizacja pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego odbywa się poprzez:

 • kierowanie młodzieży do pracy,
 • udzielanie wsparcia w wyborze zawodu, ścieżki kształcenia,
 • współpracę z pracodawcami,
 • organizowanie giełd i targów pracy.

III) REALIZACJA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH w kraju i za granicą, tj:

 • współfinansowanych ze środków EFS (wdrażanych regionalnie i centralnie),
 • międzynarodowych, finansowanych ze środków różnych programów europejskich, m.in.: "Programu Młodzież w działaniu”, „Programu Leonardo da Vinci", "Programu Grundtvig” i „Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży".

Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa podopiecznych OHP i młodzieży ze środowiska 
lokalnego do 25 r. ż.

IV) DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

- realizowana jest przez REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
MŁODZIEŻY (ROSZM) w Wasilkowie

- FILIE ROSZM mieszczą się w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Grajewie

cel: tworzenie dla młodzieży (w szczególności bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów OHP oraz osób bezrobotnych) możliwości zdobycia podnoszenia i doskonalenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat działań Podlaskiej WK OHP na stronie:
www.podlaska.ohp.pl

 

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.