569 osób online

Podlaski Maraton Zumba Fitness

dodane dnia: 2019-10-31 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Podlaski Maraton Zumba Fitness
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2019-11-17
Wielkie święto Zumba Fitness na Podlasiu!
Jedyne takie, wyjątkowe wydarzenie.
Już 17-stego listopada Białystok przeżyje zumbowe trzęsienie Ziemi.

Zapraszamy wszystkich miłośników Zumba Fitness, tańca, dobrej zabawy bez względu na wiek, płeć czy kondycję fizyczną.

Czas trwania: 13:00 - 16:00

Maraton poprowadzą licencjonowani instruktorzy Zumba Fitness z całego północno-wschodniego regionu:
- Patrycja Cholewa (Białystok)
- Małgorzata Stachelek (Białystok)
- Katarzyna Pilecka (Białystok)
- Magdalena Łukasik (Białystok)
- Marlena Przybysz (Białystok)
- Wioleta Kordaszewska (Białystok)
- Agnieszka Burzyńska (Sztabin)
- Lidia Kulik (Suwałki)
- Aneta Sapieżko (Hajnówka)
- Helena Wakulewska (Bielsk Podlaski)
- Justyna Biśtyga (Olecko)
- Diana Wąsiewicz (Łomża)
- Kasia Biedrzycka (Łomża)

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Krzysztof Nowak - tegoroczny finalista Zumba Next Rising Presenter 2019 !

Organizatorzy
Patrycja Cholewa
Małgorzata Stachelek
Studio Tańca Max Dance

Honorowy patronat
Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny
BiałystokOnline
Polskie Radio Białystok

Sponsorzy
Radwax
Ale Bajgiel
Sery Korycińskie

Partnerzy
Cukier Lukier Białystok
Kino Helios
Izabela Guzowska Fotografia
Akademia Sportu Szkoła Pływania Na Fali Białystok
Felice
Solier accessories & luggage
Strefa Urody
Neobistro Kwestia Czasu
Happy Day Animacje Dla Dzieci
Impresariat Online - agencja artystyczna
Salon Urody Emilly

Koszt biletów:
45zł do 31.10.2019
60zł do 16.11.2019
70zł w dniu wydarzenia
Dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
Rezerwacja miejsca tylko po pełnej wpłacie.

Opłaty można dokonać:
- u poszczególnych instruktorów
- w studiu tańca Max Dance w Białymstoku
- przelewem (wpisując w tytule przelewu swoje imię nazwisko z dopiskiem " Podlaski Maraton Zumba Fitness 17.11.2019")
NR KONTA: 76 1050 1823 1000 0092 0468 7421
ING BANK ŚLĄSKI

W przypadku rezygnacji z maratonu pieniądze nie będą zwracane gdyż stanowią rezerwację i blokują miejsce innym osobom.

REGULAMIN IMPREZY “Podlaski Maraton Zumba® Fitness”

1. Organizatorem wydarzenia jest Studio Tańca Max Dance oraz instruktorzy: Patrycja Cholewa i Małgorzata Stachelek.

2. Data i miejsce wydarzenia: 17.11.2019, Hala Sportowa VI LO, Warszawska 8, 15-369 Białystok

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

4. Udział w wydarzeniu jest możliwy po zakupieniu biletu wstępu i okazaniu go przed wejściem na maraton.

5. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas uczestnictwa w wydarzeniu.

8. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń i sprzętu, udostępnianych dla organizacji wydarzenia odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.

9. Zniszczenie mienia dokonane przez Uczestnika na terenie wydarzenia spowoduje jego obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością cywilno-karną.

10. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku (uszczerbek na zdrowiu), odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zapoznanie się z regulaminem oznacza, że uczestnik: rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wydarzeniu uczestniczy dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu.

13. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.

14. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w warsztatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne — należy przerwać udział w wydarzeniu i zgłosić dolegliwości organizatorowi.

16. W trakcie wydarzenia zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.

17. Przebywając na wydarzeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów.

18. Na teren wydarzenia zabrania się wprowadzania zwierząt.

19. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.

20. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno - promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.

21. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w wydarzeniu w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.

22. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.

Studio tańca Max Dance
Aleja Piłsudskiego 8/1
Białystok
Tel: 500 204 400
biuro@maxdance.pl
www.maxdance.pl

Z A P R A S Z A M Y !
Miejsce imprezy
Hala Sportowa VI LO w Białymstoku

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.