1345 osób online

Przy drogach pojawią się nowe znaki

2020.09.24 10:57
Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Nowe przepisy mają uzupełnić i doprecyzować obowiązujące regulacje, a także wprowadzić kolejne znaki pionowe.
Przy drogach pojawią się nowe znaki
Fot: Ministerstwo Infrastruktury

Zmiany, które wpłyną na bezpieczeństwo i komfort podróżowania

Już niebawem, podróżując autem, będziemy mogli dostrzec nowe znaki drogowe. Projekt rozporządzeń przewiduje ustawianie takich znaków, jak: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna i tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania. Ponadto doprecyzowane zostaną zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej. Projekty rozporządzeń przewidują możliwość ustawienia znaków D-51 (automatyczna kontrola prędkości) i D-51a (automatyczna kontrola średniej prędkości).

Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Będą one dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze.

Proponowane zmiany wpłyną też m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania.

Nowe znaki - jakie informacje przekażą?

Znak D-44a (śródmiejska strefa płatnego parkowania) oznaczać będzie wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Z kolei znak D-34b (zbiorcza tablica informacyjna) powiadomi o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Graficzne przedstawienie znaku występuje obecnie jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie. Zmiana umożliwi informowanie, za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem D-34b, o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy punktami, w których można uzupełnić paliwo.

Jeżeli chodzi o tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania, to znaki te, o oznaczeniu F-14d-f, poinformują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Dotychczas tego typu znaki przewidziane były jedynie dla autostrad. Wprowadzenie ich na drogach ekspresowych pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z "ekspresówki", a tym samym - jak mają nadzieje pomysłodawcy - wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekty rozporządzeń zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Rafał Żuk
rafal.zuk@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.