735 osób online

Samochód z OC sprawcy bez tajemnic

2013.02.08 00:00
Coraz powszechniej do świadomości polskich kierowców dociera prawo do skorzystania z ramienia ubezpieczenia OC sprawcy kolizji z usługi samochodu za­stępczego na czas likwidacji szkody.
Samochód z OC sprawcy bez tajemnic

Poszkodowany ma dwie możliwości

Poszkodowany ma zazwyczaj dwie drogi do uzyskania takiej usługi proponowane w zależności od do­kumentacji szkody przedłożonej fir­mie wypożyczającej samochody. Je­śli klient ma trudności ze zdobyciem dokumentacji bądź nie ma czasu na jej kompletowanie, może wynająć samochód, opłacając w pełni jego wynajem. Fakturę uzyskaną za ten wynajem powinien przedło­żyć ubezpieczycielowi sprawcy w celu zwrotu środków. Rozwiązanie to ma jedną niepodważalną zaletę. Umożliwia wynajem samochodu niemal od ręki, z usługą podstawie­nia samochodu nawet na miejsce kolizji drogowej, w której poszko­dowany utracił swoją mobilność. Co jednak począć, gdy nie jesteśmy w stanie nagle opłacić wynajmu samo­chodu zastępczego? Czy musimy w takiej sytuacji odłożyć marzenia o samochodzie zastępczym na bok? Nic bardziej mylnego. Do uzyskania tej usługi bez potrzeby angażowa­nia własnego kapitału służy właśnie druga wspomniana droga.

Niezbędna dokumentacja

Teraz kilka słów o doku­mentacji, jaką należy przedstawić w wypożyczalni, aby móc z powo­dzeniem ubiegać się o wynajęcie sa­mochodu w formie bezgotówkowej. Najważniejszym dokumentem, o który zawsze zapy­ta wypożyczalnia, jest notatka poli­cyjna z miejsca zdarzenia bądź jeśli policja nie została wezwana na miej­sce zdarzenia, oświadczenie spraw­cy, gdzie bezwzględnie przyznaje się on do spowodowania zdarzenia drogowego, w którego konsekwen­cji nasz samochód został uszkodzo­ny. Oprócz notatki należy zorganizować numer szkody nadany przez ubezpieczyciela sprawcy. Pozostałe dokumenty, jakie mogą być potrzebne to: zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyj­nego uszkodzonego pojazdu, bądź jeśli takowy dokument nie został wystawiony pismo z serwisu napraw­czego poświadczające przyjęcie samochodu na warsztat. Pismo to wymagane jest jako gwa­rancja, że uszko­dzony samochód nie jest, mimo uczestnictwa w kolizji, w dalszym ciągu użytkowany przez poszkodowanego. Oczywiście nie każda szkoda kwalifikuje samochód do unieruchomienia, gdyż wiele z nich to szkody jedynie oszpecające pojazd, nie powodujące zagrożenia dla kierującego pojaz­dem, bądź innych użytkowników drogi. Naprawa lekko uszkodzone­go samochodu również upoważnia poszkodowanego do wynajmu auta zastępczego, jednakże takie auto może być wydane jedynie na czas faktycznej naprawy szkody.

Brak nakazu korzystania z komunikacji publicznej

Warto pamiętać, że Ubezpieczyciel nie może nakazywać poszkodowanemu ko­rzystania z komunikacji publicznej w zamian za utratę mobilności, którą dawał własny samochód. Większość z nas dojeżdża do pracy własnym sa­mochodem, odwozi dzieci do szkoły, przedszkola czy żłobka, korzysta z samochodu do niezliczonych celów. Rolą poszkodowanego jest odpo­wiednie uzasadnienie korzystania z własnego pojazdu i określenie nie­dogodności jakie na niego sprowa­dza brak pojazdu Bę­dąc w posiadaniu wymienionych dokumentów można śmiało zgłosić się do wybranej uprzednio wypoży­czalni w swoim mieście lub okolicy., a wybrana wypożyczalnia mając w po­siadaniu dokumenty które opisałem wcześniej, zaproponuje samochód podobnej klasy na czas likwidacji szkody.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Leszek Leśniak
ogólnopolska sieć wypożyczalni samochodów PANEK S.A.
tel.665-302-119

Polecamy
Multichem
Multichemul. ks. A. Syczewskiego 8
15-139 Białystok
www.multichem.net.pl

Więcej informacji
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.