975 osób online

Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa - dziedzictwo i inspiracje”

dodane dnia: 2019-10-15 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa - dziedzictwo i inspiracje”
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2019-10-26 - 2019-10-27
26-27 października 2019 roku w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Filii w Białymstoku (ul. H. Sienkiewicza 14) odbędzie się Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje”.

Wydarzenie zostało pomyślane jako spotkanie badaczy i praktyków. Z jednej strony będzie wiec możliwość wysłuchania referatów, z drugiej zaś przyjrzenia się pracy warsztatowej opartej na technice aktorskiej Czechowa, jednego z reformatorów teatru XX wieku. Podczas Sympozjum zostanie zaprezentowane także wydawnictwo poświęcone artyście, uwzględniające perspektywę teatru lalek. Publikacja pt. „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum” będzie dostępna online pod koniec 2019 roku, m.in. na stronie białostockiej Filii Akademii Teatralnej.

Komitet naukowy sympozjum: Joanna Majewska, Bernarda Anna Bielenia, Karol Suszczyński

Wstęp wolny, bez rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Program sympozjum

26 października 2019 r.

10:00 - Oficjalne otwarcie

Część 1. Moderator: Karol Suszczyński
10:10 - Bernardas Gytis Padegimas (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Klaipėdos Fakultetas, LITHUANIA)
Rozwój metody twórczej Michaiła Czechowa podczas jego pracy na Litwie
The emergence of Michael Chekhov’s creative method during his work in Lithuania

10:30 - Silvija Radzobe (Latvijas Universitāte, LATVIA)
Praca aktorska i reżyserska Michaiła Czechowa w Rydze
Michael Chekhov’s activity as actor and director in Riga

10:50 - Jobst Langhans (Michael Tschechow Studio Berlin, GERMANY)
O życiu, duchu i wolności. Rozważania na temat źródeł oraz tła dzieła Michaiła Czechowa
It's about life, spirit and freedom. Thoughts about Michael Chekhov's work, its origin and backgrounds

11:10 - Dyskusja
11:30 - Przerwa kawowa

Część 2. Moderator: Joanna Majewska
11:50 - Julia Roguska (Uniwersytet Warszawski, POLAND)
W kręgu inspiracji antropozoficznych. Michaił Czechow w spektaklu „Przebudzenie pałacu”
In the midst of anthroposophical inspirations. Michael Chekhov in „The Castle Awakens”

12:10 - Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, POLAND
Groteska i montaż: teoria Michaiła Czechowa w praktyce lalkowych teatrów Białorusi
Grotesque and assemblage: Michael Chekhov’s theory in the practice of Belarus puppet theatres

12:30 - Krzysztof Mrowcewicz (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
Nieciekawa historia – Czechow spotyka Czechowa
Uninteresting story – Chekhov meets Chekhov

12:50 - Jarosław Gajewski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
Michaił Czechow, czyli miłość
Michael Chekhov or love

13:10 - Dyskusja
13:30 - Przerwa obiadowa

Część 3. Moderator: Bernarda Anna Bielenia
15:00 - Sinéad Rushe (Royal Central School of Speech and Drama, UNITED KINGDOM)
Polifoniczna struktura dramatu „Noc tuż przed lasami” Bernarda-Marie Koltésa
Polyphonic characterisation in Bernard-Marie Koltès’s „Night Just Before the Forests”

15:20 - Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, POLAND)
Michaił Czechow w pracy nad rolą Don Kichote’a
Michael Chekhov’s work on the part of Don Quixote

15:40 - Sarah Purcell (Michael Chekhov International Academy, GERMANY)
Miłość w naszym zawodzie
Love in our profession

16:00 - Joerg Andrees (Michael Chekhov International Academy, GERMANY)
„Na czym polega istota techniki Michaiła Czechowa?”. Relacja aktor/postać i spotkanie Czechowa ze Stanisławskim w Berlinie w 1928 roku
„What is specific about the Michael Chekhov Technique?”. The actor/character relationship and Chekhov–Stanislavski meeting in Berlin in 1928

16:20 - Dyskusja
16:40 - Spacer po Białymstoku
18:00 - „Historia księcia H.”, spektakl w Białostockim Teatrze Lalek
19:00 - Wieczór integracyjny

27 października 2019 r.

Część 1. Moderator: Bernarda Anna Bielenia
10:00 - Jacek Malinowski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
„Aktywne oczekiwanie” jako metoda pracy nad spektaklem
An „active waiting” as a method of working on a spectacle

10:20 - Artur Dwulit (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
Możliwości wykorzystania metody Michaiła Czechowa w kształceniu lalkarzy
Ways to use Michael Chekhov’s method in the training of puppeteers

10:40 - Joanna Majewska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
Lalka bez oczu. Duchowe poszukiwania Michaiła Czechowa wobec antropozofii Rudolfa Steinera
An eyeless doll. Spiritual exploration of Michael Chekhov in relation to Rudolph Steiner’s anthroposophy

11:00 - Dyskusja
11:15 - Przerwa kawowa

Część 2. Otwarte warsztaty (możliwość obserwacji pracy warsztatowej studentów)
11:30 - „Gest psychologiczny” postaci i partytura atmosfer pierwszego aktu „Hamleta” Williama Szekspira
The „psychological gesture” of the characters and the script of the atmosphere in the first act of William Shakespeare’s „Hamlet”.
Prowadzenie: Jarosław Gajewski
12:30 - Przerwa kawowa
13:00 - Od ruchu archetypicznego aż do „gestu psychologicznego” oraz wewnętrznego światła aktora
From the archetypical movement to the „psychological gesture” and the inner light of the actor.

Prowadzenie: Jobst Langhans
14:00 - Przerwa obiadowa

Część 3. Moderator: Karol Suszczyński
15:30 - Panel dyskusyjny po warsztatach
16:30 - Bernarda Anna Bielenia (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, POLAND)
Michaił Czechow a film
Michael Chekhov and cinema

16:50 - „Człowiek z restauracji” projekcja filmu (fragmenty)
17:15 - Promocja książki „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum" oraz panel dyskusyjny podsumowujący sympozjum
18:30 - Zamknięcie sympozjum

Informacje na stronie Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku: www.atb.edu.pl/sympozjum/

Organizator
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Partnerzy
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Białostocki Teatr Lalek
Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA)

Mecenat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat
Honorowy patronat podsekretarza stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej
Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny/opieka medialna
Pamiętnik Teatralny
Teatr
Scena
AICT Polska (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)
Teatralny.pl
e-teatr.pl
Teatr Lalek
TVP Oddział Białystok
Radio Białystok
BialystokOnline.pl
Miejsce imprezy

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.