974 osób online

XIX Bieg Godzinny

dodane dnia: 2018-09-05 przez: cmg01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2018-10-21
Zapraszamy na 19. edycję Biegu Godzinnego.

Widzowie: wstęp wolny.
Uczestnicy biegu - opłata startowa.

Cele imprezy:
- Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
- Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom.

W ramach imprezy odbędą się:
- 6 – minutowy bieg dla dzieci – start godz. 10:00
- 12 – minutowy bieg dla młodzieży – start godz. 10:20
- Biegi Godzinne – 3 biegi: godz. 11:00 (bieg kobiet, limit 50 osób), godz. 12:15 (limit 50 osób), godz. 13:30 (limit 50 osób).

UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA:
Wiek uczestników.
1. W biegu 6 – minutowym prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w latach 2006-2012
2. W biegu 12 – minutowym roczniki 2003, 2004 i 2005.
3. W Biegu Godzinnym prawo startu mają osoby urodzone w roku 2003 lub wcześniej.

4. O starcie w konkretnym biegu (12:15 czy 13:30) decyduje Organizator na podstawie danych podanych przez Uczestnika w czasie rejestracji.
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokbiega.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Zgłoszenia online otwarte są do 18 października 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 21 października pod warunkiem dostępności miejsc.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Białystok Biega.
12. W biegu godzinnym obowiązuje limit 150 nadanych numerów startowych przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Obowiązują również limity 40 miejsc w biegu 6 – minutowym i 40 miejsc w biegu 12 – minutowym.
13. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 21 października w następujących porach:
- w godz. 8:30 – 9.30 – osoby startujące w biegu 6 – minutowym;
- w godz. 8:30 – 10:00 – osoby startujące w biegu 12 – minutowym;
- w godz. 8:30 – 13:00 – osoby startujące w biegu godzinnym (w zależności od godziny startu – numer startowy należy odebrać najpóźniej na 30 min przed biegiem)
14. Adres Biura Zawodów: stadion lekkoatletyczny w Białymstoku, ul. 11 listopada 28
15. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. W przypadku odwołania zawodów, opłaty wpisowe zostaną zwrócone.

KLASYFIKACJE
1. W Biegu prowadzone będą klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet oraz
kategorie wiekowe:
K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1989)
K-30, M-30 (rocznik 1988 – 1979)
K-40, M-40 (rocznik 1978 – 1969)
K-50, M-50 (rocznik 1968 – 1959)
K-60, M-60 (rocznik 1958 i starsi)
Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
2. Po upływie regulaminowej godziny biegu na sygnał dźwiękowy sędziego zawodnicy zobowiązani są do zatrzymania się, po czym sędziowie na podstawie pomiaru dystansu zdecydują o ostatecznej kolejności zawodników.

NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn w biegu godzinnym zostaną uhonorowani pucharami. Nagrody finansowe czekają za zdobycie miejsc I-V.
• za zajęcie I miejsca 500 zł
• za zajęcie II miejsca 300 zł
• za zajęcie III miejsca 200 zł
• za zajęcie IV miejsca 100 zł
• za zajęcie V miejsca 100 zł
3. Za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej zwycięzcy zostaną uhonorowani statuetką oraz koszulką.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

OPŁATY
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. Opłata wpisowa na bieg godzinny wynosi:
- 40 zł do dnia 18 października 2018r.
- 50 zł w dniu 21 października 2018 r. w Biurze Zawodów w przypadku
dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa)
2. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz rok urodzenia, z dopiskiem Bieg Godzinny) do dnia 18 października 2018r.
3. W pakiecie startowym każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy worek.
4. Osobom urodzonym w roku 1953 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej co następuje po maksymalnie 5 dniach po dokonaniu opłaty.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8. Opłata wpisowa w Biegu 6 – minutowym i 12 – minutowym wynosi 10 zł.

Dodatkowe informacje: tutaj
Miejsce imprezy
Białystok, stadion lekkoatletyczny Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. 11 listopada 28

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.