1181 osób online

Zniżki dla mieszkańców gminy Supraśl na przejazdy PKS-ami

2019.11.06 11:48
Gmina Supraśl przygotowała system ulg dla osób, które jeżdżą PKS-ami na trasie Supraśl - Białystok - Kopna Góra.
Zniżki dla mieszkańców gminy Supraśl na przejazdy PKS-ami
Fot: Dorota Mariańska

Gmina Supraśl robi wiele, żeby trochę ułatwić trudną sytuację transportową, z którą mieszkańcy muszą borykać się od kilku miesięcy. Niedawno udało się wynegocjować dodatkowe połączenia ze spółką PKS Nova na trasie Supraśl – Białystok. Teraz natomiast niektórzy będą mogli skorzystać z dodatkowych ulg na bilety.

Nowe ulgi

Od 1 grudnia będzie obowiązywać nowy program ulg w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym na relacji Supraśl – Białystok - Kopna Góra przez firmę PKS Nova. Uprawnienia te będą przysługiwać wyłącznie mieszkańcom gminy Supraśl, korzystającym z biletów miesięcznych, spełniających wymagane kryteria. Wnioski będzie można składać od 12 listopada. 

Prawo do ulgi w wysokości 99% ceny biletu miesięcznego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy Supraśl:
- posiadającym orzeczenie niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami),
- osobom z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe,
- osobom z udokumentowaną niepełnosprawnością z przyczyny oznaczonej symbolem 01-U lub 02-P wraz ze wskazanym przez nich opiekunem, 
- dawcom narządów,
- honorowym dawcom krwi, którzy oddali: 15 litrów krwi pełnej (kobiety) lub 18 litrów krwi pełnej (mężczyźni) lub równowartość w składnikach krwi przeliczanych w następujący sposób:
+ osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml = 300 ml krwi pełnej,
+ donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy seperatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,
+ donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej.

Zaś o ulgę w wysokości 50% ceny biletu miesięcznego ubiegać się mogą:
- osoby dojeżdżające i powracające z miejsc pracy znajdujących się w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami, a także w celach leczniczych w tych miejscowościach (w szczególności na terenie Białegostoku),
- osoby z całkowitą i częściową niezdolnością do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka),
- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami).

Ulgi przysługujące jednej osobie z różnych tytułów nie sumują się.

Potrzebna karta

Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze zniżek na bilety miesięczne będzie wydawana przez Burmistrza Supraśla imienna karta ulgowa zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania posiadacza dokumentu. Na jej podstawie każda osoba uprawniona będzie mogła kupić bilet miesięczny w PKS Nova w cenie zawierającej ulgę.

Podstawą wydania imiennej karty potwierdzającej prawo do korzystania z ulg jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu wniosku o wydanie karty ulgowej wraz ze zdjęciem dowodowym w formie papierowej lub w formie elektronicznej (jeśli wnioskodawca nie posiada fotografii, zdjęcie zostanie zrobione w urzędzie).

W zależności od przysługującej ulgi potrzebne będą także:
- dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności (orzeczenie), w tym zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ, 
- zaświadczenia od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo dotyczącej ilości oddanej krwi, osocza, donacji Koncentratu Krwinek Płytkowych czy Koncentratu Granulocytarnego,
- zaświadczenie stwierdzające fakt oddania narządu do przeszczepu,
- dokument potwierdzający fakt dojazdu do miejsca pracy znajdującego się w miejscowościach na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie miasta Białystok), np. zaświadczenia od pracodawcy, 
- oświadczenia o konieczności podróżowania w celach leczniczych do placówek medycznych znajdujących się na terenie gminy Supraśl lub poza jej granicami (w szczególności na terenie Białegostoku).

W przypadku, gdy o ulgę będzie ubiegać się osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, której stan uniemożliwia osobiste złożenie wniosku, wówczas w jego imieniu wniosek może złożyć opiekun tej osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Karty uprawniające do zniżek będzie można odebrać po weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów przez pracowników supraskiego magistratu, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Uwaga! Aby uzyskać kartę uprawniającą do ulgowych przejazdów na grudzień, należy złożyć wnioski o przyznanie ulgi wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 21 listopada. Dokumenty złożone po tym terminie mogą wydłużyć procedurę wydania karty.

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Supraśl, którzy ukończyli 70. rok życia mają nadal prawo do bezpłatnych przejazdów na podstawie tzw. Karty Seniora, na dotychczasowych zasadach.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.