801 osób online

Chcesz pracować w Epi-Centrum Nauki? Jest 9 etatów

2020.02.07 10:50
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny szuka 2 Inspektorów ds. Edukacji oraz 7 Referentów ds. Edukacji w Dziale Popularyzacji Nauki. Zatrudnione osoby będą pracować w powstającym na stadionie miejskim Epi-Centrum Nauki.
Chcesz pracować w Epi-Centrum Nauki? Jest 9 etatów
Fot: MN

Epi-Centrum Nauki kompletuje kadrę

Epi-Centrum Nauki to centrum popularyzacji nauki, które powstaje na stadionie miejskim. Zajmie powierzchnię 3,2 tys. m2, z czego 600 m2 przypadnie na Strefę Młodego Odkrywcy dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Obejmie ona 4 laboratoria oraz wiele eksponatów, które mają bawić i uczyć. Wystawa główna to natomiast 2,6 tys. m2, gdzie znajdzie się ponad 100 stanowisk doświadczalnych. Będzie tam kilka obszarów tematycznych: poznanie i wiedza, poznaj swoje ciało, technika, świat budownictwa, energia wody itp.

Centrum niedługo ruszy, zatem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny szuka pracowników, którzy zajmą się poszczególnymi działami. Na zatrudnienie mogą liczyć 2 osoby, które zostaną Inspektorami ds. Edukacji, oraz 7 osób, które będą pracować jako Referenci ds. Edukacji.

Wszyscy mogą liczyć na pracę od 1 kwietnia 2020 roku w oparciu o umowę o pracę na czas określony z wynagrodzeniem w przedziale 3300-3700 zł brutto (Inspektor ds. Edukacji) oraz 3000-3300 zł brutto (Referent ds. Edukacji), w zależności od posiadanego doświadczenie oraz kwalifikacji.

Jaki będzie zakres obowiązków nowych pracowników?

Inspektorzy zajmą się między innymi:
- wspieraniem osób odwiedzających Epi-Centrum Nauki w interakcji z eksponatami,
- wcielaniem się w postaci Majki Pytajki i Zmysłka – bohaterów marki – oraz animowaniem grup dzieci odwiedzających centrum popularyzacji nauki,
- udziałem w przygotowaniu i prowadzeniem zajęć warsztatowych na terenie laboratoriów: Energetyki, Robotyki, Elektromobilności oraz w Labbarze (laboratorium chemiczne w Strefie Młodego Odkrywcy),
- udziałem w wydarzeniach popularyzujących naukę organizowanych przez Epi-Centrum Nauki,
- zachęcaniem odwiedzających Epi-Centrum Nauki do samodzielnego doświadczania
i eksperymentowania,
- kształtowaniem profesjonalnego i pozytywnego wizerunku Epi-Centrum Nauki,
- współudziałem w pozyskiwaniu zewnętrznych grantów na realizację projektów służących rozwojowi Epi-Centrum Nauki.

Do obowiązków Referentów będzie należeć między innymi:
- wspieranie odwiedzających Epi-Centrum Nauki w interakcji z eksponatami,
- wcielanie się w postaci Majki Pytajki i Zmysłka – bohaterów marki – oraz animowanie grup dzieci odwiedzających centrum popularyzacji nauki,
- udział w przygotowaniu i prowadzenie zajęć edukacyjnych w laboratoriach Epi-Centrum Nauki,
- udział w wydarzeniach popularyzujących naukę organizowanych przez Epi-Centrum Nauki,
- zachęcanie odwiedzających do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania,
- informowanie odwiedzających o aktualnej ofercie Epi-Centrum Nauki,
- udział w spisach inwentaryzacyjnych.

Kto może liczyć na pracę?

Kandydaci muszą posiadać polskie obywatelstwo, mieć wyższe wykształcenie (lub średnie w przypadku Referentów), co najmniej roczny staż pracy (w przypadku Inspektorów), posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, a także być niekarane za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Mile widziane są również takie cechy, jak: sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, dyspozycyjność, gotowość do pracy w weekendy i dni świąteczne, zainteresowania związane z dziedzinami: robotyka, mechanika, mechatronika, elektryka i elektronika, informatyka, fizyka, biologia, chemia, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań, dobra znajomość języka angielskiego lub/i rosyjskiego, gotowość do pozyskania nowej, niezbędnej do pracy wiedzy i nabycia nowych umiejętności, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, pomysłowość oraz czynne prawo jazdy kat. B.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Na oba stanowiska są wymagane: CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać do 19 lutego 2020 r. do Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.