397 osób online

Konferencja „Ludzie-Idee-Prawo sto lat od Odzyskania Niepodległości”

dodane dnia: 2018-05-10 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Konferencja „Ludzie-Idee-Prawo sto lat od Odzyskania Niepodległości”
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2018-05-15 - 2018-05-16
Zapraszamy na konferencję pt. „Ludzie-Idee-Prawo sto lat od Odzyskania Niepodległości”, na którą zaproszeni zostaną pracownicy naukowi, doktoranci i studenci zarówno z białostockiego wydziału, jak i z innych wydziałów z całej Polski.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na ważne postaci, wydarzenia, przemiany w kulturze i prawie, które pozostawiły trwały ślad, wpływając tym samym na kształt naszej obecnej rzeczywistości.

Głównym punktem konferencji są prelekcje poruszające problematykę odnoszącą się do istotnych wydarzeń i ideologii lat 1918-2018. Swoje referaty wygłoszą zarówno profesorowie, szanowani w swych dziedzinach eksperci, jak również doktoranci i studenci.

PROGRAM:

15 maja 2018 r.

9:00 - Uroczyste otwarcie konferencji

I SESJA PLENARNA
(dr. hab. Piotr Fiedorczyk, Michał Stokowski)


9:30 – 9:45 - dr Katarzyna Doliwa (UwB) - "A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę" - postawy literatów wobec odzyskania niepodległości.
9:45 – 10:00 - dr Marek Stus (UJ) - Powstanie i rozwój polskiego prawa lotniczego.
10:00 – 10:15 - prof. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) - Rozkwit dociekań filozoficznoprawnych w Polsce międzywojennej.
10:15 – 10:30 - dr hab. Aneta Giedrewicz - Niewińska (UwB) - Demokratyzacja prawa pracy w II RP.
10:30 – 10:45 - dr hab. Sławomir Presnarowicz (UwB) - Jak polskie Powstanie Styczniowe uratowało niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - ku pamięci Braci Amerykanów.
10:45 – 11:15 - PRZERWA KAWOWA
11:15 – 11:30 - mgr Daman Szczepaniak (UJ) - "Crimen grave non potest esse impunibile" Sądownictwo II Rzeczypospolitej wobec problemu odpowiedzialności karnej za zdradę kraju w okresie I Wojny Światowej.
11:30 – 11:45 - dr Łukasz Niewiński (UwB) - Wybrane postawy Amerykanów polskiego pochodzenia w II Wojnie Światowej.
11:45 – 12:00 - mgr Judyta Juszkiewicz (UW) - Kryminalistyczne badania dokumentów w PRL.
12:00 – 12:15 - mgr Michał Górski (UJ) - Niepodległość kosztuje. Podatek dochodowy w II Rzeczypospolitej.
12:15 - 12:30 - dr hab. Marcin Łysko (UwB) - Ewolucja systemu polskiego prawa wykroczeń w XX wieku.
12:30 - 12:45 - dr Karol Kuźmicz (UwB) - Edwarda Abramowskiego wizja Niepodległej Rzeczypospolitej.
12:45 - 13:00 - mgr Dawid Zdrójkowski (UwB) Ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego - debata sejmowa w toku procesu legislacyjnego.
13:00 - 14:30 - PRZERWA OBIADOWA

SESJE TEMATYCZNE (14:15 - 16:45)

"LUDZIE" (SALA 314)

14:30 - 14:45 - mgr Janusz Markowski (UwB) - Leon Petrażycki, jego koncepcja prawa w aspekcie kodyfikacji prawa cywilnego ostatniego 100 - lecia.
14:45 - 15:00 - mgr Monika Wiszyńska (UwB) - Nabycie i utrata obywatelstwa - wyłączna domena państwa czy obszar kooperacji pomiędzy państwem członkowskim a Unią Europejską?
15:00 - 15:15 - Weronika Korsak (UwB) - Prawne i gospodarcze aspekty emigracji Polaków w latach 1952 - 1990.
15:15 - 15:30 - Bartosz Borowik (UwB) - Ewolucja opodatkowania wynagrodzeń osób fizycznych od 1945 roku po współczesność.
15:30 - 16:00 - PRZERWA KAWOWA
16:00 - 16:15 - Aleksandra Sawczenko (UwB) - Ewolucja wolności słowa w stuleciu od odzyskania niepodległości.
16:15 - 16:30 - Karol Czaczkowski (UwB) - O tym co w małżeństwie najważniejsze. System polskiego prawa małżeńskiego majątkowego, w dwudziestoleciu międzywojennym i po II Wojnie Światowej. Porównanie i analiza.
16:30 - 16:45 - Aleksandra Joanna Lewandowska (UwB) - "Homo historicus - jak neurobiologia wpływa na percepcję i tworzenie historii?

"IDEE" (SALA 216)
14:30 - 14:45 - mgr Mateusz Krzysztof Maciejczuk (UwB) - Historyczny oraz jurydyczny wymiar Trybunału Konstytucyjnego.
14:45 - 15:00 - mgr Izabela Niczyporuk - Chudecka (UwB) - Idea państwa rzetelnego i sprawnego.
15:00 - 15:15 - mgr Karolina Zapolska (UwB) - Ewolucja idei wolności gospodarczej w Polsce w XX wieku.
15:15 - 15:30 - Łukasz Presnarowicz (UwB) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - rys historyczny i kształt współczesny.
15:30 - 16:00 - PRZERWA KAWOWA
16:00 - 16:15 - Wojciech Wydmański (UŚ) - Trybunał Stanu II RP - wybrane problemy.
16:15 - 16:30 - Dominkia Gozdalska (UMCS) - Uzyskanie praw wyborczych dla kobiet w świetle odzyskania przez Polskę niepodległości.
16:30 - 16:45 - Kewin Konrad Bach (UwB) - Nieuczciwa konkurencja 1934 - 2018.

"PRAWO" (AULA WP)
14:15 - 14:30 - mgr Sylwia Łazuk (UwB) - Polskie sądownictwo administracyjne po 1918 r. - wybrane aspekty prawne.
14:30 - 14:45 - mgr Justyna Konikowska - Kuczyńska (UwB) - Odpowiedzialność karna z tytułu nieuprawnionego rozpowszechniania utworu. Stanowiska w doktrynie i orzecznictwie w ujęciu historycznym.
14:45 - 15:00 - mgr Mateusz Ziemblicki (UwB) - Członkostwo Polski w UE a potrzeba nowelizacji Konstytucji z 1997 r. - kilka uwag o idei rozdziału europejskiego.
15:00 - 15:15 - Renata Chrzan (UWr) Sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939 - 1945.
15:15 - 15:45 - PRZERWA KAWOWA
15:45 - 16:00 - Dorota Haponiuk (UwB) - Prace kodyfikacyjne nad Kodeksem Zobowiązań z 1933 r. oraz jego znaczenie w polskim prawie prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności.
16:15 - 16:30 - Dawid Charkiewicz (UwB) - Nowelizacje kodyfikacyjne w prawie cywilnym w III RP - intensywne zmiany czy trwałe przepisy?
16:30 - 16:45 - mgr Adrianna Niegierewicz (UwB) - Ewolucja modeli postępowania odwoławczego w postępowaniu karnym.

16 maja 2018 r.

II SESJA PLENARNA
(mgr Sylwia Łazuk, mgr Karolina Zapolska, mgr Adrianna Niegierewicz, Sylwia Stupak, Katarzyna Mierzyńska, Marta Sawicka)


9:15 – 9:30 - dr Krzysztof Szczygielski (UwB) - Kilka uwag o roli prawa rzymskiego w pracach nad Kodeksem zobowiązań z 1933 roku.
9:30 – 9:45 - dr Magdalena Rutkowska - Sowa (UwB) - 100 lat kształtowania systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.
9:45 – 10:00 - dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz (UwB) - Od szczekaczki do Facebooka. Ewolucja propagandy w społeczeństwie XX i XXI.
10:00 – 10:15 - dr Katarzyna Dunaj (PWSIP w Łomży) - Narodziny i upadek systemu rządów parlamentarnych w Polsce i Niemczech po I Wojnie Światowej. Aspekt Instytucjonalny.
10:15 – 10:30 - dr Kamil Niewiński (UwB) - Dzieje zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.
10:30 – 10:45 - mgr Emilia Płońska (UwB) - Stanisława Filipina Paleolog w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Służba kobiet w strukturach Policji Państwowej okresu międzywojennego.
10:45 – 11:00 - mgr Maksymilian Szal (UwB) - Historia i regulacja polskiej giełdy.
11:00 – 11:30 - PRZERWA KAWOWA
11:30 – 11:45 - IPN
11:45 – 12:00 - Magdalena Olchanowska (UwB) Jak rodziła się niepodległa Polska - aspekty prawne i historyczne.
12:00 - 12:15 - Wojciech Więckowski (UwB) - Prawo autorskie w II RP
12:15 - 13:30 - OBIAD
13:30 - 13:45 - Damian Załuski (UwB) - Wpływ myśli narodowej na życie polityczne II RP w latach 1926 - 1935.
13:45 - 14:00 - Paweł Rakowski (UwB) - Czy obecna regulacja Godła Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Orła Białego wymaga nowelizacji?
14:00 - 14:15 - dr hab. Krzysztof Prokop (PWSIP w Łomży) - W poszukiwaniu systemu rządów u progu niepodległości (1918-1921). Doświadczenia Polski na tle porównawczym.
14:15 - 14:30 - Michał Stokowski (UwB) - Przejawy stalinizmu w polskim prawie karnym w okresie PRL.

Organizator
Studenckie Koło Historii Prawa

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline
Miejsce imprezy
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.