938 osób online

Nabór do straży pożarnej. Dokumenty złożysz jeszcze do 7 sierpnia

2020.08.05 17:19
Państwowa Straż Pożarna prowadzi nabór do służby. Na kandydatów czekają 4 stanowiska. By się dostać do PSP należy spełnić szereg wymagań oraz przejść kilka etapów rekrutacyjnych.
Nabór do straży pożarnej. Dokumenty złożysz jeszcze do 7 sierpnia
Fot: Komenda Miejska PSP w Białymstoku
Termin składania dokumentów do 7 sierpnia

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jeszcze do 7 sierpnia maja czas na złożenie dokumentacji. Wolne są 4 stanowiska dla stażystów, którzy docelowo będę pełnić funkcję starszego ratownika, przy ul. Warszawskiej 3 w Białymstoku.

Wymagania i etapy

Kandydaci do służy w PSP muszą spełniać następujące wymagania:

- posiadać obywatelstwo polskie;
- nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystać w pełni praw publicznych;
- posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

By rozpocząć służbę w PSP należy przejść wszystkie etapy:

- I etap – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
- II etap – test sprawności fizycznej;
- III etap – sprawdzian braku lęku wysokości;
- IV etap - ocena pozostałych dokumentów – tylko dla kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej;
- V etap – rozmowa kwalifikacyjna;
- VI etap – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

Jakie dokumenty trzeba przygotować

By uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym kandydaci muszą złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w PSP;
- życiorys;
- podpisane doświadczenie: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego oraz klauzula informacyjna;
- podpisane oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku w trakcie przeprowadzania poszczególnych etapów procesu rekrutacji;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Kandydat po zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, po testach sprawności fizycznej, sprawdzianie braku lęku wysokości musi złożyć:

- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
- zaświadczenie wydane przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego PSP potwierdzające aktywne członkostwo przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach (działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną PSP) w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, o ile kandydat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gdzie i do kiedy należy złożyć dokumenty

Należy udać się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 3 i w pokoju nr. 11 osobiście złożyć dokumenty aplikacyjne. Muszą być one w zamkniętej kopercie, na której czytelnie należy umieścić imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz napis „Nabór do służby w KM PSP w Białymstoku”.

Do dnia 7 sierpnia 2020 r. tylko podanie, życiorys i oświadczenia. Natomiast do 19 sierpnia kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej muszą złożyć pozostałe dokumenty.

Przy składaniu dokumentów każdy kandydat otrzyma numerek, którym będzie się posługiwał w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.