599 osób online

#PakietDlaStudenta - można liczyć na zapomogę [WIDEO]

2020.03.24 10:48
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. O czym dokładnie jest mowa?
#PakietDlaStudenta - można liczyć na zapomogę [WIDEO]
Fot: pixabay.com

5 punktów wsparcia

#PakietDlaStudenta to rozwiązania wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rekomendowane uczelniom w związku z koronawirusem. A są to:
- możliwość ubiegania się o jednorazową zapomogę, także ze względu na utratę zarobków na skutek pandemii,
- możliwość zwolnienia studentów z opłat za miejsce w domu studenckim,
- rozważenie w indywidualnych przypadkach możliwości czasowego zawieszenia opłat za studia - zwłaszcza gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie,
- terminowe przyznawanie i wypłacanie stypendiów oraz zapomóg,
- uproszczenie procedur wewnętrznych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.Jednorazowa zapomoga - co zrobić, aby ją otrzymać?

Wniosek o jednorazową zapomogę powinien być uzasadniony nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wniosek o przyznanie zapomogi znajduje się na stronie internetowej każdej uczelni, podobnie jak zasady ubiegania się o nią. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową - może to być między innymi oświadczenie dotyczące trudnych okoliczności życiowych, zaświadczenie o utracie zatrudnienia. Następnie wszystko należy wysłać do uczelni - tutaj zaleca się przesłanie elektroniczne za pośrednictwem ePUAP. Kolejnym krokiem jest wydanie decyzji przez uczelnię. Jeśli jest ona pozytywna, student otrzymuje zapomogę.

Środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. W przypadku wzrostu zapotrzebowania uczelni na środki dotacji w związku z przyznaniem zapomóg dużej liczbie studentów i doktorantów, Ministerstwo będzie elastycznie podchodziło do rozpatrywania wniosków uczelni o zwiększenie dotacji na 2020 rok.

Proces przyznawania świadczeń - stypendiów czy rent

Ministerstwo - mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego - zwraca się z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów oraz zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń. W szczególności dotyczy to sytuacji przyznania wypłat na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w uczelniach, które przyznają stypendia w systemie semestralnym (na 5 miesięcy).

Zalecana jest adaptacja wewnętrznych procedur uczelni dostosowujących proces przyznawania świadczeń do ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją (w tym ich odbiurokratyzowanie w granicach prawa) - chociażby poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych.

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia na semestr letni bieżącego roku akademickiego należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zawierają rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, np. doręczenia drogą elektroniczną.

Możliwe jest także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu uczelni, np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 wzięcie pod uwagę dokumentów o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie).

Dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.