1053 osób online

Urząd miejski prowadzi rekrutację. Jakie są oferty?

2021.07.22 07:53
Jest praca w urzędzie miejskim. Kto może liczyć na zatrudnienie?
Urząd miejski prowadzi rekrutację. Jakie są oferty?
Fot: ESD

Urząd miejski też prowadzi rekrutację. Szuka osób na różne stanowiska.

Podinspektor w Departamencie Urbanistyki

Poszukiwany jest podinspektor w Departamencie Urbanistyki, który będzie przygotowywał projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowywał analizy i opinie dotyczące zagospodarowania terenów oraz wydawania zaświadczeń. Na pracę ma szansę osoba z polskim obywatelstwem, wyższym wykształceniem II stopnia na kierunku: architektura, architektura i urbanistyka lub gospodarka przestrzenna. Wymogiem niezbędnym jest też pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność. Dodatkowym atutem będzie biegła obsługa komputera, doświadczenie zawodowe oraz znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na tym stanowisku.

Inspektor w Departamencie Urbanistyki na pół etatu

Urząd szuka także inspektora w Departamencie Urbanistyki na pół etatu, który będzie m.in. koordynował prace związane z lokalizowaniem sieci infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych oraz sporządzał ideogramy sieci na terenie miasta. Szansę na pracę mają kandydaci z wyższym wykształceniem zakresu: energetyki, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii elektrycznej oraz co najmniej trzyletnim stażem pracy. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz przepisów ustaw.

Trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Poszukiwane są trzy osoby na podinspektorów w Departamencie Obsługi Mieszkańców, którzy będą zajmowali się m.in. wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pracodawca wymaga od kandydatów polskiego obywatelstwa, wyższego wykształcenia, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności. Dokumenty do UM można składać do 26 lipca.

Główny specjalista do spraw nadzoru budowlanego w branży budowlanej w Departamencie Inwestycji

Prezydent miasta ogłosił też nabór na stanowisko głównego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w Departamencie Inwestycji. Poszukiwana jest osoba, która będzie pełniła nadzór inwestorski w branży budowlanej w zakresie prawidłowego przebiegu prac podczas realizacji inwestycji. Na pracę ma szansę osoba z wykształceniem wyższym technicznym o kierunku budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej czteroletni staż pracy oraz posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej bez ograniczeń. Dokumenty są przyjmowane do 26 lipca.

Inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich poszukiwany

UM szuka także inspektora w Zarządzie Dróg Miejskich. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzanie analiz sprawności układu komunikacyjnego na terenie miasta oraz za rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Idealny kandydat na to stanowisko to osoba z wykształceniem wyższym technicznym oraz co najmniej trzyletnim stażem pracy, która ma polskie obywatelstwo i nie była karana. Dokumenty można składać w UM lub wysyłać do 26 lipca.

Niezbędne dokumenty można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – w zakładce: "Nabór na stanowiska urzędnicze". Aplikacje należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15–950 Białystok.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.