851 osób online

Zadośćuczynienie od Skarbu Państwa - nieważne orzeczenia wobec osób represjonowanych

dodane dnia: 2020-02-04 przez: Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Bielonko
Termin promocji: 2020-02-04 - 2020-12-31
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego .

Takie zadośćuczynienie jest wypłacane przez Skarb Państwa.

Co Sąd bierze pod uwagę przy wysokości zadośćuczynienia"

Zadośćuczynienie przede wszystkim musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną i ustalenie sądu w tym zakresie musi uwzględniać wszystkie okoliczności sprawy. Krzywda nie ogranicza się do skutków powstałych w wyniku fizycznego pozbawienia wolności i tylko w czasie ich trwania, a sąd nie powinien ograniczać swoich rozważań ściśle do okresu pozbawienia wnioskodawcy wolności, ale powinien mieć na uwadze całokształt działań represyjnych (uwzględniając ich charakter i natężenie) zastosowanych wobec wnioskodawcy za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, których następstwem było właśnie pozbawienie go wolności.

Prawidłowe ustalenie wysokości zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie w danym przypadku. Kryteria oceny wysokości zadośćuczynienia winny być rozważane w związku z konkretną osobą pokrzywdzonego.

Zadośćuczynienie powinno być odpowiednie, a więc naprawiające w miarę możliwości krzywdę wyrządzoną osobie niesłusznie pozbawionej wolności. Przy ustalaniu zatem przez sądy, w ramach swobodnego uznania, wysokości zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną niesłusznym pozbawieniem wolności należy brać pod uwagę wszystkie ustalone w sprawie okoliczności rzutujące na określenie rozmiaru krzywdy wyrządzonej osobie pozbawionej wolności.

Ustalając wysokość kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę należy brać pod uwagę nie tylko czas trwania odbytej kary i warunki jej odbywania, lecz również skutki jakie niesłuszne skazanie wywołało dla dobrego imienia skazanego, negatywne przeżycia psychiczne, wiążące się z faktem skazania i odbywania kary, negatywne skutki o charakterze niematerialnym w zakresie zdrowia poszkodowanego.
Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie musi pozostawać w związku z wykonaniem kary, lecz może być następstwem faktów wynikłych z wydania takiego orzeczenia (represjonującego osobę za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, albo z powodu takiej działalności, jak również za opór przeciwko kolektywizacji wsi i obowiązkowym dostawom).

W wypadku roszczeń wynikających z wydania orzeczenia uznanego za nieważne, jako kryteria ustalania należnego zadośćuczynienia przyjmuje się: rozmiar i stopień dolegliwości fizycznych i psychicznych związanych z warunkami izolacji więziennej, rozmiary wykonania niesłusznej kary, sposób traktowania w śledztwie i w czasie odbywania kary oraz ewentualne następstwa tych zdarzeń w postaci np. szkód zdrowotnych.

Z istoty zadośćuczynienia wynika, że ustalenie jego wysokości musi uwzględniać wszystkie aspekty doznanej krzywdy. Bezsporne jest, że zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z wykonania wyroku nie odnosi się wyłącznie do okresu realnego pozbawienia wolności. Na wysokość zadośćuczynienia mają także wpływ okoliczności, które wystąpiły po okresie realnego pozbawienia wolności, jeżeli rzeczywiście wystąpiły.


Niezasłużona krzywda jaka spotkała osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, działające ze szczytnych patriotycznych pobudek, wedle kryteriów obiektywnych i subiektywnych jest niewątpliwie większa niż w wypadku tzw. pomyłki sądowej, a więc z pobudek zasługujących na szczególne społeczne uznanie, ma wyjątkowy charakter i tym samym - z reguły - uzasadnia przyznanie relatywnie wyższego zadośćuczynienia.

Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska prowadzi sprawy o zadośćuczynienie w związku z unieważnieniem wyroków karnych przez Sąd Okręgowy .

Zapraszam do kontaktu: +48 505 267 252. Mail: magda.bielonko@wp.pl

Kancelaria adwokacka przy ul. Św. Rocha 10 lokal 101 w Białymstoku.

Z uwagi na krótkie terminy przedawnienia, nie zwlekaj !


Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.