491 osób online

Rail Baltica zagrożona - znalazła się na końcu planowanych inwestycji

2015.08.12 00:00
We wtorek (11.08) minął termin konsultacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Niemal na końcu długiej listy inwestycji jest Rail Baltica.
Rail Baltica zagrożona - znalazła się na końcu planowanych inwestycji
Fot: PKP

Rail Baltica na szarym końcu

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. to spis najpotrzebniejszych kolejowych inwestycji na najbliższe lata. Planowane przedsięwzięcia są w nim ułożone, można powiedzieć od tych najważniejszych do najmniej ważnych. Ze 146 dopiero na 144. miejscu jest podlaski odcinek linii Rail Baltica.

Od wielu lat zapowiadana trasa ma biec przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec. Polski odcinek przetnie Warszawę i Białystok, a dalej przez Ełk i Suwałki połączy się w Trakiszkach z koleją na Litwie.

O ile odcinek Warszawa - Białystok na liście inwestycji jest dość wysoko, to fragment biegnący po północy naszego województwa jest wśród około 30 projektów rezerwowych. Oznacza to, że jeżeli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie prowadzić inwestycje w takiej kolejności, w jakiej figurują w tym programie, jego realizacja stanie pod dużym znakiem zapytania.

Nie na wszystko starczy pieniędzy

Część projektów przesunięto na listę rezerwową, bo najzwyczajniej szacuje się, że nie na wszystkie wystarczy pieniędzy. W przypadku wygospodarowania oszczędności przy realizacji inwestycji z listy podstawowej realizowane będą projekty z listy rezerwowej. Z nich w pierwszej kolejności te, najlepiej przygotowane pod względem formalnym.

- Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju napływają liczne uwagi zgłaszane w ramach konsultacji, szczegółowe informacje na temat ich liczby i zakresu wniosków zostaną opublikowane w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji. Następnie wszystkie zgłoszone uwagi i postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie KPK - informuje Piotr Popa, rzecznik prasowy MIiR. - Ostateczną decyzję co do kształtu i zakresu Programu podejmie Rada Ministrów, co jest planowane na wrzesień 2015 r. - dodaje.

Niezależnie od klasyfikacji inwestycji na liście rezerwowej PKP PLK prowadzi dla wszystkich projektów prace przygotowawcze.

Nadal bez decyzji środowiskowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku odmówiła zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa w wariancie inwestorskim: Białystok - Ełk - Olecko - Suwałki - Trakiszki - granica państwa. Tym sposobem domknięte zostały procedury, które toczyły się od lat. W październiku 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a decyzja została wydana w czerwcu 2012 r.

W wyniku odwołania organizacji ekologicznej decyzja ta została uchylona przez generalnego dyrektora ochrony środowiska w sierpniu 2013 r., a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Przyczyną uchylenia były w szczególności zastrzeżenia organu II instancji do jakości dokumentacji w części dotyczącej ochrony przyrody. Zakres przedsięwzięcia opracowany w 2009 r. uległ dezaktualizacji. Wobec powyższego konieczne są prace przygotowawcze, których celem jest ponowne określenie oddziaływania na środowisko planowanych robót budowlanych.

Planuje się, że pociągi pasażerskie po trasie E75 będą jeździć z prędkością do 200 km/h, a towarowe - do 120 km/h.

Będą dofinansowania

W sumie na inwestycje z KPK będzie 67 mld zł. Poza środkami unijnymi pieniądze mają pochodzić też ze środków własnych PKP PLK SA oraz publicznych środków krajowych.

Dofinansowanie w wysokości 110 mln zł rocznie na zakup, modernizację i naprawy taboru kolejowego trafi w latach 2016-2020 do województw - zakłada nowela ustawy o Funduszu Kolejowym, którą w piątek bez poprawek zaakceptował Senat.
W latach 2016-2020 mają obowiązywać dodatkowe kryteria, na podstawie których będzie ustalana wysokość dofinansowania dla województw. Są to: liczba mieszkańców i sytuacja ekonomiczna województwa.

100 mln zł dzielone jest proporcjonalnie do wyrównawczej subwencji ogólnej, którą otrzymują wszystkie województwa. Subwencja wyrównawcza faworyzuje województwa o wyższym poziomie bezrobocia i niższym poziomie PKB. Według wstępnych wyliczeń resortu infrastruktury i rozwoju, wysokość rocznego dofinansowania wyniesie dla województwa podlaskiego 7,9 mln zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.