Adw. Ewa, Barbara Małyszko Kancelaria Adwokacka

ul. Lipowa 29
15-424 Białystok

tel. 508 291 500, 85 742 51 87, 505 237 004
Czynne: PN - PT: 8.00 - 17.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 54490

Jesteśmy rodzinną kancelarią adwokacką z wieloletnią tradycją sięgającą lat 50-tych. Zapoczątkował ją adw. Marian Małyszko, następnie dołączyli do zespołu adw. Wojciech Małyszko i adw. Ewa Małyszko oraz adw. Barbara Małyszko-Tuchlińska.

Od trzech pokoleń oferujemy kompleksową obsługę prawną, z myślą zarówno o firmach, jak i osobach fizycznych. Nasza działalność polega na udzielaniu porad prawnych, prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych. Oferujemy pomoc prawną w trakcie postępowań przed organami ścigania, jak też przed sądami powszechnymi, usługi mediacyjne oraz sporządzanie, analizowanie i weryfikowanie umów pozostających w obrocie gospodarczym.

Dobro Klienta jest dla nas wartością najwyższą, dlatego nasi Klienci mogą liczyć na pełną dyskrecję, zrozumienie oraz podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę ich interesów.

adw. Ewa Małyszko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Odbyła aplikację sądową oraz aplikację adwokacką. Na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku została wpisana w 1987 roku. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała u boku swego ojca - adw. Mariana Małyszko oraz brata - adw. Wojciecha Małyszko.

Obecnie adw. Ewa Małyszko kontynuuje prawnicze tradycje i wykonuje zawód adwokata wraz ze swą córką Barbarą Małyszko-Tuchlińską.

adw. Barbara Małyszko-Tuchlińska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas studiów wyjechała na wymianę zagraniczną i kontynuowała naukę prawa na Uniwersytecie w Alicante w Hiszpanii. Następnie zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich w Białymstoku oraz w Hiszpanii (Valero & San Román Abogados). Wpisana jest na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Zajmujemy się sprawami z zakresu:

Prawa rodzinnego:
- Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
- Rozwód i separacja,
- Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
- Sprawy o ustalenie ojcostwa,
- Sprawy opiekuńcze,
- Ubezwłasnowolnienie, 
- Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- Ustalanie kontaktów z dziećmi.

Prawa cywilnego:
- Ochrona dóbr osobistych,
- Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe,
- Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
- Prawo zobowiązań,
- Prawo umów,
- Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe,
- Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
- Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu,
- Odszkodowania za błędy medyczne,
- Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne.

Prawa karnego:

- Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
- Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
- Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
- Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania,
- Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 
- Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego,
- Udział w mediacjach,
- Przygotowywnie wniosków w ramach postępownia wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawa spadkowego:

- doradztwo w przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
- sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
- reprezentacja w postępowaniu spadkowym,
- reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności testamentu,
- występowanie w sprawach dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku,
- zachowek,
- spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawa pracy:
- Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę,
- Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oraz inne.

Prawa administracyjnego:
- Sprawy z zakresu prawa budowlanego,
- sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- reprezentacja w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi,
- Obywatelstwo,
- oraz inne.

Prawa gospodarczego i handlowego:
- Prawo spółek,
- Działalność gospodarcza,
- Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
- Umowy, prawo kontraktowe,
- Świadczenie usług drogą elektroniczną,
- Ochrona danych osobowych,
- Zamówienia publiczne,
- oraz inne.

Adw. Ewa, Barbara Małyszko Kancelaria Adwokacka
Adw. Ewa, Barbara Małyszko Kancelaria Adwokacka
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1636 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39