» wszystkie informacje

Prawa autorskie - Copyright

Wszystkie zamieszczone tutaj materiały chronione są prawem autorskim.
BiałystokOnline Sp. z o.o. nie odpowiada za treść prezentacji poszczególnych firm. Są one opracowywane na podstawie materiałów otrzymanych od firm i na ich odpowiedzialność.

Znaki towarowe
Wszelkie użyte w serwisie www.BialystokOnline.pl nazwy i znaki towarowe mogą być znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

Wykorzystanie w celach komercyjnych
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

Zgodę na wykorzystanie materiałów z tej witryny w celach komercyjnych można otrzymać, kontaktując się z redakcją.

Ramki (framing)
Nie zezwalamy na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.


Odpowiedzialność
Portal BiałystokOnline nie ponosi odpowiedzialności za treść wyrażanych w częściach tworzonych przez użytkowników Portalu opinii, m.in. forum, ogłoszeń drobnych. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wpisów sprzecznych z prawem, wzywajacych do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujacych przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
Jeśli uważasz, że którakolwiek z opinii narusza obowiązujące zasady, normy prawne, netykietę, propaguje przemoc, jest wulgarna, wzywa do nienawiści na tle religijnym, rasowym, czy wyznaniowym - możesz zgłosić ją pod adresem redakcja@bialystokonline.pl.


1162 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39