Adwokat Robert Paweł Opaliński Kancelaria Adwokacka

ul. Brukowa 28/2
15-889 Białystok

tel. 693 366 418
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00 - preferowane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą telefoniczną bądź mailową
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 27025

Kancelaria Adwokacka oferuje obsługę prawną osób indywidualnych, przedsiębiorców, jak i instytucji. Kancelaria kieruje się profesjonalizmem, zapewniając swoim Klientom najwyższą jakość usług, a także fachową pomoc i wsparcie. Każdą sprawę traktuje indywidualnie i priorytetowo, utrzymując jednocześnie stały kontakt z Klientem, aby w ten sposób na bieżąco informować go o aktualnym stanie sprawy.

Kancelaria w sposób przejrzysty i w oparciu o obowiązujący porządek prawny, przedstawia sytuację prawną Klienta i zapewnia rozwiązanie najbardziej korzystne. Celem dopełnienia oferty, Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami prawnymi, notarialnymi i komorniczymi na terenie Białegostoku i innych miast. Kancelaria gwarantuje swoim Klientom dyskrecję i pełną dyspozycyjność.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  1. Prawa cywilnego i rodzinnego, w tym sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, o rozwód, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, o ochronę dóbr osobistych, spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego, o ochronę praw własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie służebności, czy też zniesienie współwłasności, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

  2. Prawa karnego, prawa wykroczeniowego, prawa karnego wykonawczego, w tym udział we wszystkich stadiach postępowania karnego, zarówno w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, reprezentacja procesowa w trakcie postępowań karnych, karnych skarbowych i w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenia, reprezentacja w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary, czy też wniosków o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

  3. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia, sprawy o mobbing, sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych.

  4. Prawa administracyjnego, w tym reprezentacja przed organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach dotyczących m. in. wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych, sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (podań, wniosków, odwołań, zażaleń, skarg) w postępowaniu administracyjnym, reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  5. Spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności, przygotowania i opiniowania umów dzierżawy, najmu nieruchomości, lokali użytkowych i innych, standardowych i niestandardowych umów, przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych, sporządzanie odwołań (skarg) w sprawach dotyczących wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych, przygotowania uwag do sporządzonych operatów szacunkowych w postępowaniu administracyjnym

  6. Sprawy egzekucyjne, w szczególności poprzez podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym).

Szczegółowa oferta Kancelarii znajduje się na stronie www.adwokat-opalinski.pl

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1191 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39