Bogumiła Joanna Gruszewicz Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Magazynowa 5 lok. U3
15-399 Białystok

tel. 504 227 983
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00, spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 12319

Kancelaria Radcy Prawnego Bogumiły Joanny Gruszewicz  świadczy usługi prawne w szerokim zakresie – od doradztwa, przez sporządzanie i opiniowanie pism i umów, przede wszystkim jednak reprezentując Klientów przed sądami - prowadząc postępowania sądowe i administracyjne, po bieżącą, stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta Kancelarii obejmuje sprawy z zakresu:

Prawa rodzinnego:
- Rozwody i separacje
- rozdzielność majątkowa,
- Sprawy o alimenty- ustalenie, podwyższenie,
- Sprawy o ustalenie ojcostwa,
- Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- Ustalanie kontaktów z dziećmi.
- Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
- Ubezwłasnowolnienie.

Prawa spadkowego:
- doradztwo w przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
- reprezentacja w postępowaniu spadkowym – stwierdzeniu nabycia spadku, dział spadku i zniesienia współwłasności,
- reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności testamentu,
- roszczenia z tytułu zachowku, zapisu testamentowego, długi spadkowe (reprezentacja)
- stwierdzenie nieważności testamentu,
- uchylenie/ zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- pomoc kwestiach podatkowych.

Prawa cywilnego:
- Ochrona dóbr osobistych,
- Roszczenia o zapłatę,
- Prawna windykacja należności,
- Sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia),
- Sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego, w tym zaległości czynszowe najemców
- Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
- Sporządzanie i opiniowanie umów,
- Roszczenia wynikające z umów,
- Roszczenia odszkodowawcze, w tym wynikające ze zdarzeń komunikacyjnych
- Roszczenia związane z zadośćuczynieniem, w tym jako krzywdy wynikające ze zdarzeń komunikacyjnych,

Prawa administracyjnego:
- Sprawy z zakresu prawa budowlanego,
- sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- reprezentacja w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi,
- oraz inne.

Prawa karnego:
- Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
- Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
- Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania,
- Udział w mediacjach,
- Przygotowywnie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawa gospodarczego i handlowego:
- Działalność gospodarcza,
- Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
- Umowy, prawo kontraktowe,
- Świadczenie usług drogą elektroniczną,
- Ochrona danych osobowych,
- oraz inne.

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Bogumiła Joanna Gruszewicz, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, będąca członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku (numer wpisu: 994) od 2013 roku.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Bogumiła Joanna Gruszewicz Kancelaria Radcy Prawnego
Bogumiła Joanna Gruszewicz Kancelaria Radcy Prawnego
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1465 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39