Bonus Broker ubezpieczeniowy

ul. Orzeszkowej 32
15-084 Białystok

tel. 85 744 77 74, 85 744 77 75, 501 543 522
fax. 85 653 75 16
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 26210

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa brokerska obejmuje m.in.:

 • analizę potrzeb Klienta w zakresie ubezpieczeń, tzw. audyt ubezpieczeniowy (m. in. analiza zagrożeń jakie mogą spotkać przedsiębiorstwo, podział zidentyfikowanych ryzyk na wymagające i nie wymagające ubezpieczenia),
 • opracowanie programu ubezpieczeniowego dedykowanego dla konkretnego Klienta,
 • negocjowanie szczególnych warunków ubezpieczenia, modyfikowanie OWU w celu zapewnienia szczelnej ochrony ubezpieczeniowej,
 • wprowadzenie lub ulepszenie programu grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Klienta,
 • rzetelne porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych i zaprezentowanie ich w jednolitej formie,
 • szczegółowa analiza porównywanych ofert, według jasno określonych i przejrzystych kryteriów,
 • koncentrację na minimalizacji składek i optymalizacji warunków ubezpieczenia,
 • wskazanie najkorzystniejszej oferty przy pozostawieniu ostatecznej decyzji Klientowi,
 • stała opieka doradcza i operacyjna przez cały okres ubezpieczenia,
 • nadzór nad terminami płatności rat oraz ekspiracją polis,
 • aktywny udział w procesie likwidacji szkód, nadzór nad likwidacją powstałych szkód, w tym prowadzenie procedury odwoławczej w przypadku zaniżenia, bądź odmowy wypłaty odszkodowania,
 • doradztwo prawno-ubezpieczeniowe.

Dodatkowo podmiotom zobligowanym do zawarcia umów ubezpieczenia w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych (o szacowanej wartości przekraczającej 14 000 Euro) świadczymy usługi dodatkowe:

 • oszacowanie wysokości wartości zamówienia w oparciu o proponowany program ubezpieczenia,
 • sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia,
 • określenie kryteriów oceny ofert,
 • pełnienie roli zewnętrznego eksperta - doradcy przy Komisji Przetargowej lub wedle wyboru Klienta, pełnomocnika działającego w imieniu i na rachunek Klienta dokonującego wyboru towarzystwa po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy,
 • ocenę ofert złożonych przez wykonawców.

Zaprezentowany powyżej schemat został wielokrotnie sprawdzony w dotychczasowej praktyce i spotkał się z zadowoleniem obsługiwanych przez nas Klientów. Jednocześnie gwarantuje absolutne bezpieczeństwo i profesjonalizm obsługi.

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników oraz zastosowaniu metod oceny ryzyka, nasi Klienci płacą składkę tylko za realne i wyselekcjonowane ryzyka. Usługa brokerska pozwala także zaoszczędzić czas - stracony na rozmowy i telefony z licznymi przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych oraz agentami, prezentującymi swoje produkty jako najlepsze.

Usługa brokerska, pomimo jej szerokiego spektrum, nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie Klienta. Wynagrodzeniem brokera jest tzw. "kurtaż brokerski" wypłacony przez zakład ubezpieczeń, który wygrywa postępowanie przetargowe na ubezpieczenie lub zostanie wybrany w innym trybie. Pragniemy również nadmienić, iż usługa brokerska ze względu na swój nieodpłatny charakter nie podlega rygorom Ustawy prawo zamówień publicznych.

Programy ubezpieczeniowe opracowywane przez Bonus Broker obejmują m.in. następujące ryzyka:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/ryzyk nazwanych,
 • ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia utraty zysku,
 • ubezpieczenia ryzyk transportowych,
 • ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych,
 • ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenia zdrowotne,
 • grupowe ubezpieczenia na życie.

Nie zwlekaj - skorzystaj z naszej pomocy już dziś i przekonaj się, co możemy zaoferować Tobie i Twojej Firmie!

Bonus Broker ubezpieczeniowy
Bonus Broker ubezpieczeniowy
Bonus Broker ubezpieczeniowy
Bonus Broker ubezpieczeniowy
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1514 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39