Branżowa Szkoła I Stopnia im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

tel. 85 742 25 69
Ilość wyświetleń: 35224

UWAGA!! NOWY ZAWÓD – CUKIERNIK!!

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Marii Grzegorzewskiej kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną i spectrum autyzmu (nauczanie jest zindywidualizowane, a klasy kilkuosobowe), przygotowując do zdania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrach Kształcenia Zawodowego, w zakładach pracy i pracowniach w budynku ZS nr 16 w Białymstoku.

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci w zawodach:

  • KUCHARZ,
  • PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII,
  • OGRODNIK,
  • FRYZJER,
  • MURARZ - TYNKARZ,
  • PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA,
  • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ,
  • CUKIERNIK,
  • PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA.

Szkoła posiada m.in. pracownię gastronomiczną wraz z salą obsługi konsumenta, jednostkę mieszkalną (obsługa hotelowa); pracownię ogrodniczą wraz z terenem uprawowym i szklarnią; multimedialną salę do nauki języka angielskiego; pracownię fryzjerską; sale komputerowe; salę gimnastyczną, nowoczesne boiska, salę do rehabilitacji, zewnętrzny kompleks sportowo rekreacyjny, aulę ze scenę. Klasopracownie wyposażone są w tablice multimedialne.
Szkoła dysponuje Internatem, który oferuje opiekę od poniedziałku do piątku.

Młodzież bierze udział w licznych konkursach – m.in. wielu naszych uczniów odniosło sukcesy w konkursach gastronomicznych. Uczniowie odnoszą sukcesy na zawodach sportowych, działający w szkole teatr zdobył liczne nagrody.
Zespół Szkół nr 16 posiada certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ, brał udział m.in. w akcji Bezpieczna Szkoła, od lat realizuje projekty unijne m.in. eTwinning, Erasmus, Comenius, Wolontariat Europejski. Dzięki udziałowi w wyżej wymienionych projektach młodzież, oprócz edukacji międzykulturowej, poznała nowoczesne technologie multimedialne.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne  (siłownia, aerobik, zajęcia na basenie), zajęcia teatralne, taneczne, warsztaty filmowe, plastyczne, zajęcia informatyczne, wokalne, muzyczne. W szkole działa koło krajoznawczo – turystyczne organizujące rajdy i wycieczki.
Organizujemy bale karnawałowe, ogniska, wyjścia do kina, teatru, spotkania i imprezy integracyjne oraz różnorodne zajęcia i warsztaty dla rodziców i opiekunów naszych uczniów.

Szkoła współpracuje z instytucjami oferującymi pracę absolwentom min. Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, trenerami pracy, realizujemy projekty w ramach doradztwa zawodowego.

ZAPRASZAMY!

fryzjer
bal
jednostka mieszkalna
kucharz
murarz tynkarz
stolarz
szklarnia
zajęcia pozalekcyjne
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Zespół Szkół Nr16 Białystok
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1471 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39