1276 osób online

Budżet województwa podlaskiego na 2023 r. Zdaniem marszałka jest stabilny i prorozwojowy

2022.11.16 15:41
Marszałek województwa podlaskiego przedstawił projekt budżetu na 2023 r. Ma być więcej pieniędzy na zdrowie, sport czy transport.
Budżet województwa podlaskiego na 2023 r. Zdaniem marszałka jest stabilny i prorozwojowy
Fot: województwo podlaskie/FB

Marszałek województwa podlaskiego przedstawił projekt budżetu na najbliższy rok. Jego zdaniem jest wiele powodów do radości:

- Budżet ten można nazwać historycznym ze względu na to, że mamy najwyższe dochody w historii województwa podlaskiego. Jest to ponad 865 mln zł. Takich dochodów nigdy nie było – mówi Kosicki.

Wydatki, jakie są planowane na 2023 r., wynoszą 954 mln zł. Kosicki informuje, że jest to drugi budżet pod tym względem w historii regionu. Podkreśla przy tym, że nie są tu wliczone środki z Unii Europejskiej.

- Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, która ma być wydana do końca tego roku, w której jest akceptacja naszego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 i wtedy ten budżet będzie najwyższy w historii samorządu województwa podlaskiego, ale na razie jest drugi – wyjaśnia marszałek.

Więcej pieniędzy na drogi

W przyszłym roku samorząd chce przeznaczyć 358 mln zł na transport i łączność. 202,7 mln zł będzie przeznaczone na inwestycje drogowe, 56 mln zł na remonty dróg wojewódzkich a ponad 58,5 mln na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

- Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to będziemy kontynuowali przebudowę drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski-Hajnówka, przebudowę i rozbudowę ul. Władysława Raginisa do granicy miasta Białystok, wylot drogi nr 676 w stronę Supraśla. No i zaczynamy już na poważnie budowę obwodnicy Ciechanowca, miejscowości Sokoły i okolic Kolna – mówi marszałek.

W planach jest też budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie (7 mln zł), przebudowa mostu ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 Talkowszczyzna (5,4 mln zł), budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 (240 tys. zł) oraz budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Zwodzieckie oraz Tarnopol-Siemianówka (315 mln zł).

Prawie 70 mln zł na ochronę zdrowia

Mają też być pieniądze na ochronę zdrowia. Większe niż w poprzednich latach, jednak czy wystarczające? To się okaże w przyszłości.

- Jeśli chodzi o ochronę zdrowia to mamy prawie 70 mln zł, dla porównania w 2016 r. było to 23 mln zł. Tutaj naszą sztandarową inwestycją będzie budowa Oddziału Kohortacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. To jest bardzo ważna inwestycja, planujemy ją na lata 2023-2026. Nie ukrywam, że będziemy tu szukali zewnętrznych źródeł dofinansowania – wyjaśnia marszałek.

W 2023 r. w budżecie na turystykę przeznaczono 3,1 mln zł, dla porównania w 2022 r. kwota ta wynosiła 1 mln zł. Na sport będzie około 12 mln zł.

- W 2022 r. na sport przeznaczonych było 9 mln zł. Będziemy mogli realizować wszystkie te wsparcia, które żeśmy sobie zakładali – mówi Kosicki. - Będziemy też udzielali wsparcia dla wielu działań będących promocją poprzez sport, mówię tu o mitingach, zawodach, które będą promowały nasze województwo. Tak dla porównania w 2016 r. na sport była kwota 2,3 mln zł, a w 2022 r. - 10 mln zł – dodaje.

Będzie też wsparcie dla OSP

2 mln zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizację wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie podlaskim.

- W 2016 r. nie było w ogóle dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w 2017 r. było to 400 tys. zł – mówi marszałek.

Więcej pieniędzy ma też być przeznaczonych na ochronę zabytków. W 2023 r. kwota na ten cel z budżetu ma wynieść 3,2 mln zł. Zarząd chce również więcej przeznaczyć na kulturę. Ma też zamiar zakończyć dość dużą inwestycję, jaką jest remont Teatru Dramatycznego:

- Jeśli chodzi o kulturę, to nakłady jakie planujemy w budżecie na 2023 r. wynoszą prawie 135 mln zł, to jest dwukrotny wzrost w porównaniu z 2022 r. - mówi marszałek. - Chciałbym tu wskazać, że będziemy dalej realizowali inwestycje zaczęte. Chcemy już zakończyć w 2023 r. remont Teatru Dramatycznego. (…) Mam nadzieję, że ta dość skomplikowana inwestycja, bardzo trudna ze względu na swoją wartość historyczną już w 2023 r. się zakończy (…) - Chcę trochę uświadomić, że to są bardzo skomplikowane inwestycje o pewnych wartościach kulturowych, historycznych. Nie jest łatwo wszystko przewidzieć. My jesteśmy na to przygotowani, uważam, że trzeba to zrobić, Teatr Dramatyczny jest wizytówką naszego regionu, ale też jedną z najlepszych instytucji w Polsce. Trudno sobie wyobrazić, że ten budynek od 70 lat nie był nawet remontowany.

W planach jest w przyszłości remont Spodków i budynku PIKu.

25 mln dla gmin i powiatów

Na Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów zarząd województwa chce przeznaczyć 25 mln zł:

- Jest to nasz autorski pomysł, żeby taki fundusz funkcjonował. Chcemy, by w ramach tego funduszu był nabór w styczniu na te wszystkie inwestycje, z którymi zwracają się do nas gminy i powiaty, by można było je wspierać – mówi Kosicki.

Zaplanowano też nowe rezerwy. Jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej, to jest to kwota 5 mln zł. 2 mln zł będzie wynosiło zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii, a 500 tys. - zostanie przeznaczone na rezerwę w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponad 1,3 mln zł na Program Odnowy Wsi, czyli ponad 100% więcej niż w 2022 r., gdzie kwota sięgała 600 tys. zł. 525 tys. zł ma być przeznaczone na wsparcie kół gospodyń wiejskich.

- Widać przez pryzmat działań, które realizujemy w tym, czy wcześniejszych latach, że bardzo dużo rzeczy się sprawdziło, czy to ochotnicze straży pożarne, ochrona zabytków, czy team podlaskie. Widzimy, ile teraz medali nasi sportowcy zdobywają. A przy tym nie ma żadnego uszczerbku dla tak ważnych rzeczy jak infrastruktura drogowa czy ochrona zdrowia – tłumaczy Kosicki.

Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Ignatkach Osiedle dostanie 4,7 mln zł. Obecnie ta placówka jest zbyt mała, dlatego jeszcze w tym roku dyrekcja ma przygotować koncepcję budowy nowego budynku przy szpitalu w Choroszczy. Ma on powstać na działce obok, która jest przeznaczona na inwestycje związane z ochroną zdrowia.

- Chcemy, by powstała koncepcja nad zalewem, żeby to było w odpowiednim standardzie i warunkami. I taka koncepcja w 2023 r. się pojawi – zapowiada Kosicki.

- Planowane dochody budżetu zamykają się kwotą 865 506 601 zł, z czego dochody bieżące to 745 534 967 zł oraz majątkowe 119 971 634 zł. Z kolei wydatki wyniosą 954 303 806 zł, z czego dochody bieżące to 636 855 317 zł oraz majątkowe 317 448 489 zł. I tu warto zauważyć, że wzrost dochodów w porównaniu do projektu roku 2022 r. wynosi 34%, jest to kwota ponad 217 mln zł więcej. Natomiast wzrost wydatku w porównaniu do projektu roku 2022 tj. ponad 280 mln zł, z czego bieżące wzrastają na poziomie 28,4%, a majątkowe na poziomie prawie 90%, to świadczy, że województwo nie przejada tych pieniędzy – wyjaśnia Paweł Jungerman, skarbnik województwa podlaskiego.

Z czego będzie pokryty deficyt w 2023 r.?

Deficyt w przyszłym roku wyniesie 88 797 205 zł i ma zostać pokryty z przychodów:

- pochodzących z kredytów – 38 mln zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu województwa, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 48 646 205 zł,
- ze spłat pożyczek udzielonych w ubiegłych latach – 2 mln zł
- pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, opłacie produktowej oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 251 tys. zł.

- Informacją bardzo istotną jest to, że pierwszy raz od czasu tego zarządu województwa podlaskiego planujemy skorzystać kredytu. Dotychczas ten obecny zarząd nie zaciągał żadnych nowych zobowiązań, jest to pierwsze związane oczywiście z tymi inwestycjami w infrastrukturze drogowej, czyli te inwestycje dotyczące przede wszystkim obwodnic – mówi marszałek.

Warto podkreślić, że w poprzednich latach też były plany zaciągnięcia kredytu, jednak nie zostały zrealizowane.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.