Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska

ul. Św. Rocha 5 lok. 31
15-879 Białystok

tel. 85 744 55 98, 85 742 30 71, 2. 509 453 445
fax. 85 742 30 71
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: tak
Ilość wyświetleń: 45087

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY OD 01-08-2023
15-879 BIAŁYSTOK UL. ŚW. ROCHA 5 LOK 31 /ZIELONA KAMIENICA/

Oferujemy pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, finansowych, życiowych...
Obok standardowych produktów ubezpieczeniowych proponujemy nowoczesne pakiety ubezpieczeniowe.
Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • PZU S.A.
 • STU ERGO HESTIA S.A.
 • ALLIANZ POLSKA S.A.
 • HDI TU S.A.
 • TU WIENER S.A. 
 • TU INTERRISK S.A.
 • UNIQA TU S.A.
 • TU COMPENSA S.A.
 • TUW TUZ
 • BALCIA INSURANCE
 • TuiR WARTA S.A. 
 • PROAMA T.U. S.A.
 • TU Generali S.A.
 • POLISA ŻYCIE S.A.
 • SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.  
 • STU na Życie ERGO HESTIA
 • TU COMPENSA Życie S.A.
 • TUiR Warta Życie

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
 • ZIELONA KARTA,
 • OC graniczne,
 • Pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO),
 • Wyposażenie dodatkowe,
 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych,
 • ATRAKCYJNE pakiety na nowo zakupione pojazdy dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
 • Asistance.

Ubezpieczenia mienia:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • mieszkań,
 • domków letniskowych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • ogólnej, podmiotów gospodarczych,
 • za produkt,
 • osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy, instruktora,
 • z tytułu wykonywania zawodu architekta, projektanta i inżyniera budowlanego,
 • z tytułu wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty lub innego zawodu w służbie zdrowia,
 • obowiązkowe ubezpieczenie doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, rzeczników patentowych.

Ubezpieczenia osobowe

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Ubezpieczenia finansowe

 • spłaty należności celnych i podatkowych,
 • gwarancja zapłaty wadium,
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek.

Ubezpieczenia transportowe

 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
 • ładunków w transporcie krajowym (CARGO krajowe),
 • ładunków w transporcie międzynarodowym (CARGO międzynarodowe),
 • ładunków w transporcie morskim (CARGO morskie).

Ubezpieczenia techniczne

 • ryzyk budowlanych,
 • ryzyk montażowych,
 • maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
 • sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,
 • maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
 • sprzętu i maszyn budowlanych.

Ubezpieczenia życiowe

 • indywidualne,
 • grupowe (zakłady pracy) od 3 pracowników.
Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska
Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska
Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska
Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska
Centrum Ubezpieczeń Wena Anna Miastkowska
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1404 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39