Daniłowski Karol Geo-Metria Usługi Geodezyjne

ul. Żwirowa 5
16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 696 430 556
Czynne: Uzgadnianie telefoniczne
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 16470

O firmie:

Jesteśmy młodą firmą na podlaskim rynku geodezyjnym. Naszą zaletą jest krótki czas realizacji zleceń z
wykorzystaniem najnowszych technologii. Do pomiarów wykorzystujemy nowy sprzęt o wysokiej
dokładności.

Serdecznie zapraszam do współpracy...
geodeta uprawniony
mgr inż. Karol Daniłowski

Usługi:
1. Sporządzanie map do celów projektowych.
2. Tyczenie budynków.
3. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu, oraz obiektów liniowych (drogi).
4. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne: budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.
5. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej.
6. Wznowienia znaków granicznych - okazania granic.
7. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych.
8. Podziały pod poszerzenie pasów drogowych.
9. Pomiary objętościowe oraz powierzchniowe.
10. Pomiary powierzchni zasiewów (upraw).
11. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników.

Zapraszamy!

Daniłowski Karol Geo-Metria Usługi Geodezyjne
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1481 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39