EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.

ul. Młynowa 17 lok. 1
15-404 Białystok

tel. 602 730 141, 85 744 44 60
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 33647

Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska. Doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentację wielu inwestycji o charakterze ekologicznym i gospodarczym, a także świadczy kompleksowe usługi doradcze związane ze stałą obsługą środowiskową przedsiębiorstw.

Znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa ekologicznego i gospodarczego pozwala nam na realizację wszelkich, nawet najbardziej nietypowych, zadań.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty społeczne.
Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne).

Współpracujemy z wieloma partnerami - samorządami, firmami zarówno specjalistycznymi, jak i prowadzącymi typową działalność usługową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów systematyczne uzupełniamy naszą ofertę doskonaląc nasze rozwiązania.

OFERTA:

Dokumentacja środowiskowa

 • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • operaty wodnoprawne,
 • pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
 • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechnicznych),
 • przeglądy oraz audyty ekologiczne,
 • analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji,
 • inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.

Doradztwo środowiskowe
Kompleksowa EkoUsługa, czyli zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie poprzez:

 • monitorowanie realizacji obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,
 • unikania kar, 
 • działania sprawozdawczo-informacyjne,
 • stałą obsługę prawno-techniczno-konsultacyjną tzw. outsourcing ekologiczny,
 • konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska,
 • weryfikacje dokumentacji Państwa firmy pod kątem spełnienia wymagań Prawa Ochrony Środowiska.

Odnawialne źródła energii

 • opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • kompleksowe doradztwo, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, pełna dokumentacja na nowoczesne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii -szczególnie – fotowoltaikę, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 • opracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Szkolenia
Szkolenia w zakresie ochrony środowiska tj:

 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej, 
 • gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie,
 • opłata produktowa,
 • inne – według potrzeb Klienta.

Zapraszamy na www.ekoexpert.com.pl

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1125 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39