Firma Adwokacka. Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
15-095 Białystok

tel. 85 744 71 78, 85 744 70 52, 85 742 12 24
fax. 85 744 71 78
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30, w innych godzinach spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 72944

Nasza Firma została założona w 1995 roku. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na wysokiej jakości usługi prawnicze z różnych dziedzin prawa.

Jesteśmy spółką cywilną - największą kancelarią adwokacką w regionie, w której swój zawód wykonuje czterech adwokatów: Janusz Piotr Kramer, Jan Oksentowicz, Jerzy Winarski i Andrzej Michał Wyszyński.
Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i prowadzimy obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W każdej sprawie kierujemy się indywidualnymi potrzebami oraz dobrem klienta.

Firma nasza współpracuje z Kancelarią Adwokacką BARANAUSKAS, SINKEVIČIUS & PARTNERIAI z siedzibą w Wilnie, w której praktykę zawodową wykonują: adwokat dr Edvardas Sinkevičius, adwokat dr Egidijus Baranauskas i adwokat Andžejus Seliava. Współpracujemy w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na terytorium Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność swoją, w sposób szczególny, ukierunkowaliśmy na pomoc prawną związaną z zagadnieniami transportu międzynarodowego, spedycji i ubezpieczeń towarów w transporcie. Prowadzimy bieżącą wymianę najnowszych publikacji piśmiennictwa prawniczego, orzecznictwa sądów oraz komentarzy specjalistów dotyczących uprawnień przysługujących obywatelom i podmiotom gospodarczym innych państw na terenie Litwy oraz w Polsce. W trosce o naszych klientów przekazujemy sobie doświadczenia związane ze stosowaniem prawa polskiego, litewskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

Firma Adwokacka oferuje usługi w zakresie:

zastępstwa prawnego w postępowaniach: sądowym, egzekucyjnym, przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i arbitrażowymi.

prawo cywilne: doradztwo w zakresie kontraktów, opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów prawa cywilnego, negocjacje warunków umów, doradztwo w zakresie spadków, prawa wekslowego i czekowego, windykacja należności.

prawo handlowe: tworzenie i likwidacja spółek, łączenie oraz przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych - wykonywanie obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych i aktów prawnych szczegółowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw.

prawo karne: reprezentacja w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentacja w postępowaniu karnoskarbowym oraz karnym wykonawczym.

prawo podatkowe: doradztwo w zakresie podatków PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatków i opłat lokalnych, reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed organami i sądami administracyjnymi.

prawo własności intelektualnej: doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego, radiofonii i telewizji - koncesje.

nieruchomości: doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego, postępowanie w zakresie przywracania tytułów prawnych do nieruchomości oraz odszkodowania, prowadzenie spraw o zasiedzenie i zniesienie współwłasności nieruchomości.

prawo pracy: doradztwo w zakresie prawa pracy, rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czynne: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, spotkania w innych godzinach umawiane telefonicznie
Telefony: 85 744 71 78, 85 744 70 52, 85 742 12 24, fax: 85 744 71 78
Strona internetowa: www.firmaadwokacka.eu, poczta firma.adwokacka@wp.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Firma Adwokacka. Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński
Firma Adwokacka. Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński
Firma Adwokacka. Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński
Firma Adwokacka. Kramer, Oksentowicz, Winarski i Wyszyński
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1811 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39