HR LEX outsourcing partner - usługi kadrowo-płacowe

ul. Tuwima 9 lok. 22
15-746 Białystok

tel. 603 855 039
Czynne: Spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 14914

Mamy przyjemność zaoferować Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz szereg usług dodatkowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Przedmiotem świadczonych przez biuro usług jest m.in.:

w zakresie outsourcingu kadr:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego (umowy o dzieło, zlecenia, kontrakty),
 • przejęcie prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • ewidencja zatrudnionych,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych (urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy i.in.),
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
 • sporządzanie list obecności, grafików, harmonogramów, itd.

w zakresie outsourcing płac:

 • sporządzanie list płac zatrudnionym pracownikom,
 • rozliczanie umów prawa cywilnego,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, ekwiwalentów,
 • realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, itd.

PKPiR:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji, itd.

Usługi dodatkowe:

 • PFRON, SOD,
 • obsługa funduszu socjalnego,
 • rozliczanie delegacji,
 • sporządzanie wniosków do ZUS o rentę, świadczenie przedemerytalne, emeryturę,
 • pomoc merytoryczna przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • sporządzanie wniosków / zmian w CEIDG,
 • sporządzanie wniosków / zmian w KRS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu zagadnień objętych umową współpracy.

Nasza wiedza, umiejętności, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Human Resource gwarantują poprawność prawno-merytoryczną naszej pracy oraz bezpieczeństwo danych.

Szczegółowe informacje o naszej ofercie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.kadryvh.bialystok.pl

Zapraszamy!

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

Polecamy lokal
RESTAURACJA SIOUX
RESTAURACJA SIOUXul. Rynek Kościuszki 32
15-426 Białystok
www.sioux.bialystok.pl

Więcej informacji
1737 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39