Kancelaria Notarialna Kamila Mikucka-Klim

ul. Lipowa 29
15-424 Białystok

tel. 85 742 28 78, 668 665 236
Czynne: PN - PT: 9.00 - 16.00
Karty płatnicze: tak
Ilość wyświetleń: 17776

Kancelaria Notarialna notariusz Kamili Mikuckiej-Klim mieści się na I piętrze kamienicy w przy ulicy Lipowej 29 w Białymstoku (wejście do Kancelarii znajduje się z tyłu budynku od ulicy Grochowej). Kancelaria znajduje się nad Bankiem Credit Agricole, zaś obok Kancelarii znajdują się Kancelarie Adwokackie oraz Biuro Nieruchomości ARKA.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 16.00, jak również istnieje możliwość umówienia spotkania poza tymi godzinami oraz w dniach wolnych od pracy. Czynności dokonywane są w Kancelarii Notarialnej, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonane także w innym miejscu.
Informacje i porady prawne poprzedzające dokonanie czynności notarialnej udzielane są bezpłatnie. Za dokonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie, czyli taksę notarialną. Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, przy czym możliwe jest negocjowanie wysokości taksy notarialnej.

W ramach swojej działalności notariusz Kamila Mikucka-Klim oraz zespół Kancelarii oferuje profesjonalną obsługę osobom prywatnym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych między innymi z zakresu:
1) prawa zobowiązań i prawa rzeczowego:
- umowy sprzedaży,
- umowy przedwstępne,
- umowy darowizny,
- umowy zamiany,
- umowy o dożywocie,
- umowy zniesienia współwłasności,
- ustanowienie służebności, hipoteki, użytkowania
2) prawa spadkowego:
- akty poświadczenia dziedziczenia
- umowy działu spadku,
- testamenty,
- protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku,
3) prawa rodzinnego:
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy o podział majątku wspólnego,
4) prawa handlowego:
- protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
- sporządzanie aktów notarialnych w zakresie: zakładania, przekształcania, łączenia, podziału, rozwiązania  oraz likwidacji spółek,
- przekształcenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w CEiDG) w spółki prawa handlowego,
- umowy zbycia udziałów/akcji spółek prawa handlowego,  
5) innych czynności notarialnych, w tym:
- pełnomocnictwa,
- poddanie się egzekucji,
- poświadczenia: własnoręczności podpisów, zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu,
- sporządzanie odpisów, kopii i wyciągów z dokumentów
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych.

Czynności notarialne są dokonywane w dogodnych dla klientów Kancelarii terminach, a te dotyczące poświadczeń dokonywane są na bieżąco. Inne czynności wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w Kancelarii.

Zapraszamy!

Kancelaria Notarialna Kamila Mikucka-Klim
Kancelaria Notarialna Kamila Mikucka-Klim
Kancelaria Notarialna Kamila Mikucka-Klim
Kancelaria Notarialna Kamila Mikucka-Klim
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1256 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39