Kancelaria Patentowa Danuta Dobkowska. Rzecznik Patentowy

ul. Rycerska 79
15-157 Białystok

tel. 85 676 33 12, 604 307 431
fax. 85 676 33 12
Czynne: PN - PT: 9.00 - 17.00, SOB: spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 29335

KANCELARIA

Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje kompleksowe usługi, w ramach procedur krajowych i zagranicznych, w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej.

Zajmujemy się uzyskiwaniem ochrony w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i domen internetowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami administracji celnej, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w sprawach przedmiotów własności przemysłowej.

ZAKRES USŁUG

KANCELARIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • uzyskiwania, zachowania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności:
  - wynalazków
  - wzorów użytkowych
  - wzorów przemysłowych
  - znaków towarowych
  - oznaczeń geograficznych
 • reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP
 • reprezentowania klientów przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących:
  - międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT
  - europejskich zgłoszeń patentowych
  - międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
 • zgłaszania i prowadzenia postępowań przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w sprawach dotyczących:
  - wspólnotowego znaku towarowego
  - wspólnotowego wzoru przemysłowego
 • umów z zakresu własności przemysłowej
 • badań patentowych, badań znaków towarowych
 • postępowania i dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowania klientów przed sądami i organami celnymi w sprawach własności przemysłowej
 • opinii i porad w sprawach własności przemysłowej

Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

PARTNERZY (ZESPÓŁ)

Danuta Dobkowska

 • rzecznik patentowy
 • europejski rzecznik patentowy - wpisana na listę europejskich rzeczników patentowych, prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy,
 • zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante (Hiszpania)

Agnieszka Iwaniuk

 • rzecznik patentowy
 • radca prawny
 • zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante (Hiszpania)

Więcej informacji:
www.dobkowska.pomocprawna.pl
www.dobkowska-iwaniuk.pl

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1713 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39