Kancelaria Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c.

ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 502
15-084 Białystok

tel. 85 744 66 59
fax. 85 764 03 81
Czynne: PN - PT: 8.30 - 16.00
spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 33205

Kancelaria jest spółką cywilną trzech wspólników - radców prawnych. W ramach działalności prowadzimy obsługę przedsiębiorstw z rejonu Polski Północno-Wschodniej, jak również z terenu całego kraju. Kancelarię tworzy grupa prawników, którzy stanowią gwarancję profesjonalnej i rzetelnej obsługi. Świadczenie obsługi prawnej wykonywane jest przez prawników posiadających wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin prawa przez radców prawnych, adwokatów, doktorów prawa, doradców podatkowych.

Kancelaria oprócz biura w Białymstoku posiada zorganizowane biuro w Warszawie znajdujące sie przy ul. Okopowej 56, I piętro 

W ramach działalności Kancelarii oferujemy kompleksową, stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa bankowego,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa restrukturyzacyjnego,

W trakcie naszej działalności bierzemy udział w tworzeniu i rozwijaniu wielu podmiotów gospodarczych zdobywając renomę i uznanie ze strony naszych klientów.

Kancelaria wykonała i wykonuje wiele analiz prawnych dla różnych podmiotów gospodarczych, uczestniczyła w procesach prywatyzacji, opracowywała analizy prawne w zakresie różnego rodzaju umów, uczestniczy w zawieraniu kontraktów zagranicznych przez firmy krajowe, współpracowała i współpracuje przy zakładaniu spółek prawa handlowego.

Pracownicy Kancelarii na stałe współpracują z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego oraz z samorządami gospodarczymi, m.in. Izbą Przemysłowo - Handlową i Podlaskim Klubem Biznesu.

Kancelaria świadczy usługi prawne także w języku:

 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • niemieckim,
 • łotewskim.

Znaczącym w działalności Kancelarii jest działalność na rynkach zagranicznych. Prowadzimy tą działalność poprzez biura w Wilnie - Litwa i Mińsku na Białorusi. Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokackimi z Wilna, Mińska, Rygi (Łotwa), z którymi realizuje projekty inwestycyjne bądź współpracuje w zakresie prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Ważnym elementem w działalności Kancelarii jest doradztwo w zakresie prawa podatkowego. Kancelaria na stałe współpracuje z kancelarią doradców podatkowych posiadających duże doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tą gałęzią prawa.

Zakres usług

Obsługę prawną na rzecz klienta wykonują wielozadaniowe zespoły. W razie potrzeby, współpracujemy również z naszymi prawnikami - specjalistami z różnych dziedzin prawa, polskiego, jak i zagranicznego, trwale współpracującymi z Kancelarią.

Na potrzeby naszych klientów utworzono wyspecjalizowane Departamenty świadczące doradztwo z różnych gałęzi prawa. Tak zorganizowana praca pozwala na zaoferowanie profesjonalnych rozwiązań najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych.

Gwarancje poufności

Radcowie prawni, aplikanci i personel pomocniczy obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem przez Kancelarię pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Standardem zawieranych umów z klientami jest wzajemne zobowiązanie, aby traktować informacje uzyskiwane podczas naszej współpracy jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody drugiej strony.

Ponadto dokumenty Kancelarii przechowywane są w pomieszczeniach należycie chronionych, z bezpośrednią sygnalizacją włamania lub pożaru do policji i straży pożarnej.

Kancelaria Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c.
Kancelaria Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c.
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1378 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39