Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil

ul. Sienkiewicza 7 lok. 95
15-092 Białystok

tel. 85 744 60 17, 502 593 872
fax. 85 744 60 17
Czynne: PN - PT
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 53628

Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil świadczy usługi na rzecz osób fizycznych (osoby indywidualne) oraz podmiotów gospodarczych (firmy) na podstawie jednorazowego zlecenia, jak i na podstawie umowy na stałą obsługę prawną.

Świadczona pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, umów, pozwów, sporządzanie odpowiedzi na pozew oraz pism procesowych, a także zastępstwo prawne przed sądem, organami administracyjnymi i uczestnictwo w negocjacjach.

Pomoc prawna swym zakresem obejmuje:

1. prawo cywilne:

 • roszczenia o zapłatę,
 • egzekucja roszczeń pieniężnych,
 • roszczenia odszkodowawcze w tym komunikacyjne,
 • sprawy dotyczące nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • sprawy dotyczące własności,
 • roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi,
 • roszczenia wynikające z zawartych umów,
 • inne sprawy cywilne.

2. prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • dział spadku,
 • wydanie spadku i inne.

3. prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o alimenty w tym: obniżenie, zniesienie, podwyższenie,
 • inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

4. prawo pracy:

 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • roszczenia o wypłatę wynagrodzenia,
 • mobbing,
 • odszkodowanie na rzecz pracownika,
 • odszkodowanie na rzecz pracodawcy,
 • inne roszczenia pracownicze.

5. prawo gospodarcze i handlowe:

 • roszczenia o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami,
 • roszczenia odszkodowawcze pomiędzy przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów spółek,
 • zmiana umowy spółki,
 • rejestracja spółek,
 • przekształcanie i likwidacja spółek.

6. prawo autorskie:

 • sporządzanie umów dotyczących praw autorskich,
 • sporządzanie umów wykorzystania wizerunku,
 • roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich,
 • roszczenia o naruszenie wizerunku.
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

Polecamy lokal
U GREKA
U GREKAul. Białówny 11
15-437 Białystok


Więcej informacji
469 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39