811 osób online

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu

Plac Kościuszki 1
16-030 Supraśl

tel. 85 718 32 16
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 62519

Nasze Liceum jest szkołą pięcioletnią, dla absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się wrażliwością artystyczną popartą uzdolnieniami plastycznymi. Edukacja przebiega równolegle w dwóch blokach przedmiotowych: ogólnokształcącym i artystycznym, w którym uczniowie rozwijają swoje zdolności zgodnie z wybraną specjalnością. Równocześnie poznają tajniki: rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i kompozycji, fotografii i filmu, programów graficznych oraz historii sztuki. Nasza szkoła mieści się w zabytkowym zespole Pałacu Buchholtzów. Posiadamy pracownie: artystyczne, komputerowe, językowe, salę gimnastyczną, bibliotekę, galerie szkolne, kawiarenkę, internat z 60 miejscami.

Egzamin wstępny odbywający się w maju obejmuje: praktyczny egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej;

Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść:

 • blok rysunkowy A3,
 • farby wodne (tempery, akryle),
 • pędzle,
 • naczynie na wodę,
 • ołówki miękkie,
 • nóż lub szpatułki (do rzeźby w glinie).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne,
 • zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w PLSP w Supraślu wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • podanie o przyjęcie do internatu /dotyczy osób zamiejscowych, które zdały egzamin i zostały przyjęte do szkoły.

ABSOLWENT PLSP OTRZYMUJE TYTUŁ PLASTYK W JEDNEJ Z CZTERECH SPECJALIZACJI:

TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

To połączenie podstaw grafiki artystycznej (warsztatowej) i użytkowej (projektowej).

Tematy realizowane na zajęciach mają na celu opanowanie obu tych dziedzin w stopniu wystarczającym do realizacji dowolnych projektów graficznych w profesjonalny sposób.

Pracownie posiadają odpowiednie zaplecze dydaktyczne, umożliwiające pracę w różnych technikach druku artystycznego oraz oprogramowanie komputerowe odpowiednie do realizacji zadań projektowych.

Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrego poziomu posługiwania się środkami plastycznymi oraz świadome, samodzielne i kreatywne myślenie. Poprzez działania praktyczne uczeń poznaje tajniki warsztatowe (linoryt, akwaforta, akwatinta, monotypia, techniki mieszane) i kształtuje wrażliwość plastyczną. Kolejnym celem jest posługiwanie się programami graficznymi w stopniu umożliwiającym tworzenie identyfikacji wizualnych oraz różnych projektów graficznych, dotyczących grafiki użytkowej wykorzystywanej w kulturze masowej.

REALIZACJE INTERMEDIALNE

Specjalizacja ma za zadanie przygotować ucznia do kreatywnego myślenia i działania; posługiwania się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i filmowym. Treści nauczania dotyczą formalnych środków wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie oraz doboru właściwych

środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych. Uczeń poznaje podstawy obróbki obrazu fotograficznego i filmowego z wykorzystaniem technik komputerowych oraz podstawy technik rejestracji. Zdobywa wiedzę z zakresu historii oraz teorii fotografii i filmu. Omawiane są zagadnienia związane z obrazowaniem fotograficznym i filmowym w nowoczesnych środkach masowej komunikacji. W ramach zajęć organizujemy wyjazdowe plenery fotograficzne, spotkania z wybitnymi twórcami oraz warsztaty fotograficzne i filmowe. Specjalizacja ma odpowiednie zaplecze sprzętowe i dydaktyczne. Wspomagana jest dwoma dodatkowymi przedmiotami skorelowanymi z wymaganiami realizacji filmowych: montażem audio i montażem video. Pracownia Realizacji Intermedialnych posiada ciemnię fotograficzną, atelier fotograficzne, pracownię komputerową i do dyspozycji salę Filmoteki Szkolnej.

TKANINA ARTYSTYCZNA

To wyjątkowa dziedzina sztuki łącząca w sobie różne działania plastyczne. Jest to obszar twórczości artystycznej, w którym przenika się tradycja z nowoczesnością. Kształcenie w tej dyscyplinie, odbywające się głównie poprzez działania warsztatowe, rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wyobraźnię i wrażliwość na kolor, fakturę, formę i przestrzeń.

W trakcie nauki uczeń poznaje i wykorzystuje w praktyce różnorodne techniki tkackie oraz techniki pokrewne jak: batik, aplikacja, filc, papier czerpany, malarstwo na jedwabiu. Młodzież uczy się zasad projektowania i realizacji tkaniny artystycznej. Techniki klasyczne oraz mieszane wykorzystuje przy realizacji tkanin przestrzennych, miniaturze tkackiej, lub działaniach reliefowych na płaszczyźnie. Tkanina Artystyczna jest elitarną dziedziną sztuki. Współczesne artystyczne trendy we wzornictwie, uwidaczniają ogromne zainteresowanie tkaniną oraz technikami pokrewnymi w Europie i na świecie. Bardzo wysoko ceni się obecnie specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy.

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

Specjalizacja umożliwia poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy w wielu materiałach i technikach plastycznych. Dostępne w szkole zaplecze techniczne pozwala uczniom na pracę przy obróbce drewna, ceramiki, odlewów małych form w metalu oraz modelowaniu form w programach 3D. Na zajęciach realizowane są zarówno artystyczne kreacje jak i przedmioty użytkowe o przemyślanym i ergonomicznym wzornictwie. Zdobyte podczas zajęć podstawowe umiejętności warsztatowe w wielu technikach, pozwalają uczniom i absolwentom na dalszy świadomy rozwój i wybór określonych działań plastycznych do realizacji zamierzonych projektów. Zajęcia pozwalają także kształtować świadomość swoich predyspozycji do pracy w konkretnych dziedzinach. Umiejętności nabywane w ramach specjalizacji Techniki Rzeźbiarskie dają solidną podstawę do kontynuacji rozwoju artystycznego w tak popularnej współcześnie dziedzinie sztuki jaką jest wzornictwo przemysłowe /design/, rzeźba, ceramika, protetyka, medalierstwo, jubilerstwo.

Rokrocznie od lutego do kwietnia organizujemy kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego.

W tym samym terminie nauczyciele przedmiotów artystycznych prowadzą bezpłatne konsultacje.

Kandydatów zapraszamy z pracami od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

ABSOLWENCI naszego liceum są oczekiwani i doceniani na uczelniach plastycznych w kraju i za granicą. Umiejętności nabywane w ramach specjalizacji są solidną podstawą do kontynuacji rozwoju artystycznego w różnych dziedzinach m.in.: FOTOGRAFIA, ANIMACJA, INTERMEDIA, MONTAŻ FIMOWY, OPERATORSTWO, SCENOGRAFIA, PROJEKTOWANIE UBIORU, TKANINA ARTYSTYCZNA, KOSTIUMOLOGIA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, GRAFIKA WARSZTATOWA, GRAFIKA UŻYTKOWA, REKLAMA, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE/ DESIGN/, MEBLARSTWO, WYSTAWIENNICTWO, RZEŹBA, CERAMIKA, PROTETYKA, JUBILERSTWO, MEDALIERSTWO.

Absolwenci przygotowani są też do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m.in.: HISTORIA SZTUKI, HISTORIA, KULTUROZNAWSTWO, ETNOGRAFIA, ARCHEOLOGIA, STUDIA KURATORSKIE, MUZEALNICTWO, FILMOZNAWSTWO, FILOZOFIA.

ZNAJDZIESZ NAS NA FACEBOOKU:
Przyjaciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu
www.facebook.com/Przyjaciele-Pa%C5%84stwowego-Liceum-Sztuk-Plastycznych-w-Supra%C5%9Blu-357689191042890/

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.