Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryska"

ul. Wysockiego 62
15-167 Białystok

tel. 603 403 708, 504 854 834
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 20391

Nasz Facebook

Mówi się, że dzieci z autyzmem żyją w swoim świecie. Dla wielu z nich od 2011 roku Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryska" jest integralną częścią tego świata.

NTP "U Tygryska" to kameralne, spokojne miejsce, w którym dzieci z autyzmem otoczone są szczególną opieką. Poza realizacją przedszkolnej podstawy programowej nasi wychowankowie uczestniczą w licznych zajęciach ruchowych, arteterapeutycznych, wycieczkach po najbliższej okolicy. Razem z naszymi wychowankami świętujemy ważne
uroczystości, przygotowujemy prezenty i świąteczne dekoracje. Bawimy się z nimi, uczymy samodzielności i poruszania się w nie zawsze zrozumiałym świecie. Dzięki temu uczymy prawidłowych zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień. Chcemy jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do nauki i współpracy w grupie na dalszych etapach edukacyjnych. Nasi absolwenci kontynuują naukę w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz placówkach specjalnych.

Wielu naszych wychowanków nie mówi lub ma opóźniony rozwój mowy, stąd nasze zainteresowanie komunikacją alternatywną. System PECS (Picture Exchange Communication System), który wdrażamy i przenosimy na wszystkie obszary funkcjonowania (dom, przedszkole, inne miejsca), pozwala dzieciom informować otoczenie o swoich potrzebach, w związku z czym ich zaspokojenie jest łatwiejsze. Będąc zrozumianymi, dzieci z trudnościami w komunikowaniu się są spokojniejsze, szybciej się uczą i mają poczucie sprawstwa, wpływu na swoje otoczenie.

Wśród naszych głównych celów jest usprawnienie funkcjonowania dziecka we wszystkich dostępnych obszarach. Indywidualizacja procesów nauczania i terapii to nasz priorytet, a więc także sposób codziennej pracy. Podążając za potrzebami naszych wychowanków, przygotowujemy im bezpieczne, stymulujące rozwój środowisko, w którym będą potrafili się odnaleźć i rozwijać w optymalny sposób. NTP „U Tygryska” to wyszkolona, zaangażowana kadra, sale dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci, gabinety terapeutyczne, w tym sala SI oraz wesoły, zielony plac zabaw. W naszej placówce realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołów realizujących wwrd wchodzą miedzy innymi psycholog, pedagog, logopeda lub neurologopeda, terapeuta SI, a programy terapeutyczne tworzone są w oparciu o rzeczywiste potrzeby dzieci.

W naszej pracy zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady z rodzicami konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które stanowią podstawę naszej pracy.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • Terapię indywidualną (opartą na Stosowanej Analizie Zachowania - ABA),
  • Terapię logopedyczną,
  • Naukę komunikowania się systemem PECS (Picture Exchange Communication System),
  • Dogoterapię,
  • Integrację Sensoryczną,
  • Terapię Taktylną,
  • Terapię Ręki,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Hydroterapię,
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Współpracujemy także z wieloma ośrodkami edukacyjnymi oraz zajmującymi się terapią osób z autyzmem. W naszej placówce realizowane są projekty terapeutyczne Fundacji Autyzm Polska. Współorganizujemy także "Zaświeć się na niebiesko w Białymstoku" - obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole
Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole
Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole
Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1585 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39