Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Będzie sporo ułatwień

2017.03.17 11:57
Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe zasady dotyczące przyjmowania cudzoziemców. Mowa o regulacjach z zakresu pracy sezonowej i krótkoterminowej.
Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Będzie sporo ułatwień
Fot: pixabay.com

Ma być praktycznie i bezpiecznie

Będą zmiany dotyczące pracy cudzoziemców. Proponowane przez rząd modyfikacje mają zapobiegać m.in. zjawisku handlu oświadczeniami. Chodzi o to, że wiele osób nie podejmuje pracy w Polsce i prawdopodobnie wyjeżdża do innych krajów Unii Europejskiej, wykorzystując oświadczenie i wydaną na tej podstawie polską wizę pozwalającą na pobyt w strefie Schengen przez 90 dni.

Nowe regulacje mają pozwolić również na uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy czym procedura zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, tj. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń i obowiązek informacyjny o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Przepisy, o których mowa, będą dotyczyły obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG. Jednocześnie utrzymane zostaną preferencje dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy. Ułatwienia te polegają na zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Poza tym pojawi się dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Oznacza to szybsze procedowanie niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 zł, czyli znacznie mniej niż za pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodów, gdzie wynosi ona 100 zł.

Wprowadzone zostaną również rozwiązania zachęcające do zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracodawca powierzający taką pracę obcokrajowcowi na podstawie oświadczenia będzie chciał kontynuować tę współpracę i wystąpi dla niego o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – praca wykonywana w procedurze będzie uznawana za legalną. Pozwoli to na nieprzerwane wykonywanie zajęcia na rzecz danego pracodawcy, niezależnie od trwania procedury (chodzi o oczekiwanie na decyzję wojewody umożliwiającej przedłużenie zatrudnienia obcokrajowca).
 
Nowe regulacje mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2018 r. Natomiast do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.

Podlascy pracodawcy zabiegają głównie o Ukraińców

Tymczasem, jak wynika z najnowszych danych dotyczących regionalnego rynku pracy udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w Podlaskiem w końcu stycznia tego roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 316 cudzoziemców posiadających status bezrobotnego, w tym 9 osób z prawem do zasiłku.

W porównaniu do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych cudzoziemców zwiększyła się o 22 osoby (o 7,5%).

Jednocześnie w styczniu powiatowe urzędy pracy z woj. podlaskiego zarejestrowały łącznie 952 oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tego zdecydowana większość dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy – 790, a kolejnych 146 dotyczyło Białorusi, 11 – Mołdawii, 4 – Rosji oraz 1 – Gruzji.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1635 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39