Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 pok. 106
15-950 Białystok

tel. 85 742 12 75
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 88189

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku istnieje od 1949 r.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej zmierzamy do zaspakajania potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej.

Posiadamy:

  • wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej, RSPO 107034
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005),
  • Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, technicznych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • wpis do Bazy Usług Rozwojowych. W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy uprawnienia świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=8790

Jako instytucja szkoleniowa możemy pochwalić się długoletnim doświadczeniem w organizacji różnego rodzaju szkoleń, kursów bhp, specjalistycznych kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych, teoretyczne i praktyczne /wynikające z ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz wielu innych.

W ofercie mamy:
- szkolenia dla pośrednikow i zarządcow nieruchomości zakończone egzaminem na Licencję PFRN
- praktyki z wyceny nieruchomości
- szkolenia z kompetencji miękkich,
- szkolenia BHP, szkolenia BHP do pracy z azbestem
- szkolenia energetyczne,
- szkolenia zamknięte na zlecenie firm
- konferencje
- wynajem sal szkoleniowych,
- usługi techniczne: przeglądy, ekspertyzy, certyfikaty energetyczne

Aktualna oferta szkoleniowa dostępna jest na stronie: https://bialystok.enot.pl/szkolenia

Jako jedyni w regionie, na mocy porozumienia z Polską Federacją Rynku Nieruchomości w Warszawie prowadzimy kursy dla Pośredników w obrocie nieruchomościami i Zarządców nieruchomości zakończone egzaminem na licencje Pośrednika i Zarządcy . Po zdanym egzaminie Pośrednicy  wpisywani są do Centralnego Rejestru  Pośredników PFRN  a Zarządcy  do Centralnego Rejestru  zarządców .Aktualna oferta na szkolenie https://bialystok.enot.pl/szkolenia/43/posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami, https://bialystok.enot.pl/szkolenia/39/kurs-zarzadca-nieruchomosci

Na mocy porozumienia z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzimy od lat praktyki z wyceny nieruchomości. Wielu naszych absolwentów działa z powodzeniem na rynku jako rzeczoznawcy majątkowi. Aktualna oferta https://bialystok.enot.pl/szkolenia/9/praktyka-z-wyceny-nieruchomosci

Mamy też doświadczenia w realizacji projektów unijnych. Zrealizowane projekty: "Znajomość angielskiego - szansą na awans zawodowy", "Akademia IT" i "Bezpieczeństwo w procesie budowlanym",„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” oraz  projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach-II edycja”.

Rada FSNT NOT w Białymstoku jest największą firmą na terenie woj. Podlaskiego wykonującą ekspertyzy budowlane oraz kontrolę obiektów budowlanych zgodnie z Art. 62 Prawo budowlane. Wszystkie kontrole wykonywane przez naszą firmę są wykonywane dodatkowo przez osoby posiadające najwyższe uprawienia zawodowe tj. tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego, oraz posiadają dodatkowo tytuły biegłych Sądowych z zakresu budownictwa. Wykonujemy kontrolę w pełnym zakresie Art. 62 Prawo budowlane : tj. przeglądy budowlane, sanitarne, przeglądy wraz z pomiarami wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, kontrolę instalacji gazowych oraz przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych

Pełna oferta znajduje się na stronach https://bialystok.enot.pl/inne/uslugi, http://www.przeglady-budowlane.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Rada FSNT NOT w Białymstoku
Ul.M.Skłodowskiej-Curie 2, pok.106
15-950 Białystok
odk@bialystok.enot.pl, zut@bialystok.enot.pl
85 742 12 75, 85 742 12 76

Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT
Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT
Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT
Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1151 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39