Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” Centrum Edukacji „Ekspert”

ul. Przejazd 2a/1
15-430 Białystok

tel. 85 662 63 00, 504 067 823
fax. 85 662 63 00
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 90417

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym z wieloletnią tradycją, który m. in. specjalizuje się w przygotowywaniu szeroko rozumianego społeczeństwa do wyzwań z postępem technologicznym i edukacyjnym. Nowoczesne sposoby zarządzania, dostosowywanie do szeroko pojętych norm i gospodarczych obyczajów unijnych, funkcjonowanie przedsiębiorstw - ale także osób fizycznych - w nowej rzeczywistości - oto podstawowe tematy działalności Centrum Edukacji EKSPERT.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "EKSPERT"

 • Technik administracji,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Opiekun medyczny,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Technik masażysta,
 • Asystentka stomatologiczna,
 • Higienistka stomatologiczna,
 • Technik sterylizacji medycznej.

ZAPEWNIAMY: naukę w przyjaznym otoczeniu, w ciszy i spokoju, profesjonalny system kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nowoczesną pracownię, zaświadczenia do ZUS, legitymacje szkolne uprawniające do zniżek, bar kawowy, parking, łatwy dojazd.
Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - o przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja* ciągła na wszystkie semestry - nauka za darmo

KURSY I SZKOLENIA:

 • KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne,
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • Pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Pielęgniarstwo internistyczne,
 • Pielęgniarstwo onkologiczne,
 • Pielęgniarstwo operacyjne,
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
 • Pielęgniarstwo pediatryczne,
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Pielęgniarstwo ratunkowe,
 • Pielęgniarstwo rodzinne,
 • Ochrona zdrowia pracujących.

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne,
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne.

SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze,
 • Pielęgniarstwo rodzinne.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

 • Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intens. opieki,
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne,
 • Pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Pielęgniarstwo internistyczne,
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne,
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią,
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne,
 • Pielęgniarstwo neurologiczne,
 • Pielęgniarstwo onkologiczne,
 • Pielęgniarstwo operacyjne,
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,
 • Pielęgniarstwo pediatryczne,
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Pielęgniarstwo ratunkowe,
 • Pielęgniarstwo rodzinne,
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania,
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne,
 • Ochrona zdrowia pracujących.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
 • Pielęgniarstwo operacyjne.

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

 • Dializoterapia,
 • Endoskopia,
 • Kompresjoterapia,
 • Leczenie ran,
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową,
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą,
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi,
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania,
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową,
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej,
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
 • Szczepienia ochronne,
 • Wykonanie badania spirometrycznego,
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego,
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych,
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Edukator w cukrzycy,
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie,
 • Opieka nad os. z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI,
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
 • Podstawy języka migowego,
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka,
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych,
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych,
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 • Wywiad i badanie fizykalne,
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I,
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II.

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji,
 • Leczenie ran,
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym,
 • Szczepienia ochronne noworodków.

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

 • Prawne,
 • Marketingowe,
 • Ekonomiczne,
 • Branżowe,
 • Interpersonalne,
 • BHP PPOŻ,
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Kurs przygotowawczy do postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawne i marketingowe aspekty sprzedaży,
 • Zarządzanie wiedzą w biznesie- strategia dla firm u progu wejścia do UE,
 • Negocjacje w biznesie - procedury i skutki cywilno-prawne,
 • Obsługa klienta w hotelu,
 • Komunikacja i ekonomia w hotelu,
 • Zarządzanie logistyczne,
 • Profesjonalna asystentka,
 • Public Relations,
 • "Body language" jako podstawa teorii "wywierania wpływu",
 • Znowelizowane prawo pracy, kadry, płace,
 • Windykacja i zabezpieczenie należności pieniężnych,
 • Aktualne prawo w gospodarce rynkowej- normy unijne,
 • Przedsiębiorca, konsument, ochrona małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Profesjonalne prezentacje,
 • Kursy komputerowe,
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Opiekunka domowa.

SZKOLENIA ZAWODOWE m.in.: glazurnik-posadzkarz-malarz, bukieciarz, brukarz, malarz-tynkarz, kucharz garmażer itp.

Jesteśmy również w stanie zorganizować wszelkiego typu szkolenia według Państwa potrzeb, w tym także szkolenia zamknięte dla jednej firmy, w dowolnie wybranym regionie Polski. Naszymi lektorami są zarówno teoretycy, pracownicy naukowi wyższych uczelni z całej Polski, jak i wybitni praktycy, którzy doświadczenie zdobywali w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych: handlowcy, specjaliści marketingu i zarządzania, reklamy, dziennikarze z mediów ogólnopolskich.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać: wiedzę niezbędną w nadchodzących latach, umiejętności potrzebne w nowej rzeczywistości gospodarczej, poznać techniki wymagane w kontekście ostrej konkurencji rynkowej – Centrum Edukacji EKSPERT jest do Waszej dyspozycji.

"EKSPERT" to rzetelność i profesjonalizm.
Zapraszamy!
Sprawdź nas!


Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” Centrum Edukacji „Ekspert”
Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” Centrum Edukacji „Ekspert”
Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” Centrum Edukacji „Ekspert”
Policealne Studium Zawodowe „Ekspert” Centrum Edukacji „Ekspert”
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
384 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39