Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO - Usługi geologiczne, geotechnika, pompy ciepła

al. Jana Pawła II 61A lok. 1
15-365 Białystok

tel. 87 615 35 54, 512 091 260, 500 017 265, 782 954 875
fax. 87 615 35 54
Czynne: PN - PT: 7.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 30977

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO – zapraszamy do naszych oddziałów:

  • Białystok: al. Jana Pawła II 61A lok. 1, 15-365 Białystok.
  • Gołdap: ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap.
  • Suwałki: ul. Bydgoska 41, 16-402 Suwałki.

Kontakt
Maciej Luty, geolog - 782 954 875
Piotr Rant, geolog - 500 017 265
Biuro - 87 615 35 54, 512 091 260

Zajmujemy się badaniem gruntów dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych.

W dziedzinie hydrogeologii projektujemy i wykonujemy między innymi piezometry oraz systemy odwodnień. Specjalizujemy się w wykonywaniu wierceń pod instalację elementów pomp ciepła oraz studni głębinowych. 

Oferujemy usługi związane z przygotowaniem i realizacją wszelkich inwestycji wpływających na środowisko, jak również wykonujemy badania do oceny stanu obecnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zajmujemy się monitorowaniem stanu gleb i wód podziemnych głównie pod kątem występowania substancji zanieczyszczających na terenie inwestycji. Nasza oferta obejmuje prace i badania terenowe, laboratoryjne oraz wykonanie wymaganych dokumentacji i raportów.

UNI-GEO zajmuje się głównie badaniami i pracami wiertniczymi, wykonujemy:

1. Terenowe badania geologiczno–inżynierskie mające na celu rozpoznanie podłoża budowlanego.
2. Dokumentację geologiczno-inżynierską i geotechniczną.
3. Dokumentację geologiczne złóż kopalin.
4. Dokumentacje hydrogeologiczne.
5. Opracowania środowiskowe.
6. Badanie wód gruntowych i powierzchniowych:
- określanie głębokości występowania i miąższości warstw,
- ustalenie współczynnika filtracji i kierunku ruchu wód gruntowych,
- określenie wielkości wahań zwierciadła wody,
- ustalenie współczynnika wodochłonności gruntów.
7. Wykonanie kompletnych sond glikolowych pod pompy ciepła.
8. Przy rozpoznawaniu środowiska geologicznego wykonuje się:
- wiercenia geotechniczne,
- zabudowa piezometrów,
- pomiary parametrów geotechnicznych gruntów.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, wnikliwą analizę problemu, solidną pracę i konkurencyjne ceny.

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO - Usługi geologiczne, geotechnika, pompy ciepła
Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO - Usługi geologiczne, geotechnika, pompy ciepła
Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO - Usługi geologiczne, geotechnika, pompy ciepła
Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych UNI-GEO - Usługi geologiczne, geotechnika, pompy ciepła
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1730 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39