Przedszkole Samorządowe Nr 41 - Integracyjne

ul. Świętojańska 13/4b
15-082 Białystok

tel. 85 741 28 13
fax. 85 741 04 03
Czynne: PN - PT: 6.00 - 18.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 72710

"Integracja przełamuje bariery dzielące jednych od drugich.."

Przedszkole Samorządowe nr 41 Integracyjne w Białymstoku mieści się przy ul. Świętojańskiej 13/4b, na "Osiedlu Mickiewicza". Posiada bardzo dobre warunki bazowe i dogodną lokalizację - leży pośród bloków, niemniej blisko głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Mickiewicza, Świętojańska, Branickiego). Okala je niewielki, ale dobrze wyposażony i zacieniony ogródek zabaw.

W przedszkolu naszym funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych. Każda z grup wiekowych, liczy nie więcej niż 20 wychowanków. Opiekę w grupie sprawuje 3 nauczycieli - wychowawców.

Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci (15 dzieci zdrowych + 5 dzieci z orzeczeniem), ma specyficzny, niepowtarzalny charakter:

 • oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Zatrudnieni w przedszkolu specjaliści tacy, jak: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant ruchowy i muzykoterapeuta wykorzystując różnorodne programy i metody prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
 • dysponujemy  dietetami: podstawową, bezmleczną, cukrzycową, autystyczną.
 • dzieci chore na cukrzycę objęte są opieką pielęgniarską.

Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie u naszych podopiecznych postaw i wartości ogólnoludzkich, stąd:

 • uczymy ich tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
 • rozwijamy postawy prozdrowotne, ekologiczne mobilizujemy do samodzielności i twórczej aktywności.
 • zapewniamy dobrą opiekę, pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci
  Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają wysokie kwalifikacje, systematycznie doskonalą swoje umiejętności w zakresie wychowania i nauczania integracyjnego oraz prowadzą różne formy współdziałania z rodziną.
 • organizujemy bezpłatnie dodatkowe zajęcia dzieciom zdolnym
  W przedszkolu od lat funkcjonują międzygrupowe koła zainteresowań skupiające dzieci o kierunkowych uzdolnieniach:
  - koło plastyczne "Plastuś",
  - koło przyrodniczo - badawcze "Mali Odkrywcy",
  - koło naukowe "Mały Omnibus",
  - koło fotograficzne "Mały Fotograf",
  - koło muzyczne "Przedszkolne Nutki"
  - dzieci biorą udział w realizacji różnorodnych programów profilaktycznych i prozdrowotnych,
  - cyklicznie uczestniczą w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych organizowanych przez różne ośrodki kultury,
  - dwa razy w tygodniu nieodpłatnie korzystają z zajęć rytmiczno - umuzykalniających,
  - uczestniczą w zajęciach katechetycznych,
  - chętni wychowankowie jeżdżą na basen i poznają język angielski.

Więcej informacji o naszym przedszkolu uzyskasz otwierając naszą stronę internetową.

Przedszkole Samorządowe Nr 41 - Integracyjne
Przedszkole Samorządowe Nr 41 - Integracyjne
Przedszkole Samorządowe Nr 41 - Integracyjne
Przedszkole Samorządowe Nr 41 - Integracyjne
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1640 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39